กาฬสินธุ์-คึกคักเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2561 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์คึกคัก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 3,000 คน ร่วมงานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจคนไทยทั้งชาติ และส่งเสริมการออกกำลังกาย ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของการป่วยอัมพาต

เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พร้อมเปิดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์  แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 3,000 คน ร่วมงาน

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จ.กาฬสินธุ์  จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มูลนิธิไทยคม รวมทั้งเครือข่ายชมรมเดิน วิ่งปั่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  จัดงานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจคนไทยทั้งชาติ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของการป่วยอัมพาตอีกด้วย

ด้านแพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ที่ 4 ซึ่งเป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายร่วมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เกิดจากการริเริ่มของโรงพยาบาลศิริราช ที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง จึงจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคเลือดสมอง เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากมีความรู้และปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม  โรคเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี  ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้ เกิดในประเทศกำลังพัฒนาและในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชาการหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง  และอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง จากการศึกษาในประเทศไทยพบผู้ป่วย 100 คนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพบโรคนี้มากขึ้นถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันอย่างถูกวิธี  ซึ่งหนึ่งในวิธีป้องกันที่สำคัญคือการออกกำลังกาย

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม. การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. และการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 50 กม. นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ และคำแนะนำในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และการตรวจสุขภาพฟรีตลอดวัน

แสดงความคิดเห็น