เปิดแข่งขันเรือนยาวลำน้ำมูลราษี สุดมันส์กับทีมพากษ์เรือเยาวชน

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดการแข่งเรือยาว 50 ฝีพาย ตำนานการแข่งขันเรือเจ้าแห่งลำน้ำมูล มากกว่า 30 ปี หลังที่ว่าการอำเภอราษีไศล สุดมันส์กับทีมพากษ์เรือเยาวชนสับกันแหลก อายุเพียง 10 ขวบ แต่ความสามารถเกินอายุ

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ ศาลาพักใจข้างลำน้ำมูล หลังที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  นายณรงค์กร เผื่อแผ่ ปลัดอวุโส รักษาราชการตำแหน่งนายอำเภอราษีไศล ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้จัดการเรือในเขตอำเภอราษีไศล ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ในลำน้ำมูล ซึ่งได้กำหนดจัดมาเป็นประจำทุกๆ ปี หลังเทศกาลออกพรรษา ก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งถือว่าอำเภอราษีไศล เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดศรีสะเกษ บนดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ เนื่องจากหอมมะลิที่ดีที่สุดจะอยู่ที่อำเภอราษีไศลแห่งนี้ และที่นี่ไม่ใช่แค่ข้าวหอมมะลิ กับประเพณีการแข่งขันพายเรือยาว ระหว่าง 30 – 50 ฝีพาย ได้เป็นที่นิยมกันมาก ในประเทศไทย จัดแข่งขันมาตลอดกว่า 30 ปี กับวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำมูล ลูกหลานพญากะตะศิลา ชนเผ่าเยอ ที่ล่องเรือมาตั้งบ้านเรืออยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลแห่งนี้ กับเครื่องดนตรีที่นำติดตัวมา นั้นก็คือ เขาวัวเผือก หรือ สะไน ที่ใช้เป่าส่งเสียงขณะฟ้อนรำ ล่องเรือมา กลายมาเป็นตำนานการเป่าสะไน ในประเพณีแข่งขันเรือยาว พร้อมกับวันนี้ เกิดนักพากษ์เรือ ฝีปากเอกของทีมพากษ์เยาวขชน ดช.กฤษดา ทองขอน อายุ 11 ขวบ กับ ดช.กิตตินันท์ เพชรคำ อายุ 10 ขวบ เป็นผู้พาก์เรือสร้างความมันส์นักท่องเที่ยวที่มาชมการแข่งขันเรือยาวได้น่าอัศจรรย์ โดยวันนี้ได้มี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นประธานเปิดและชมการแข่งขัน พร้อมเยี่ยมชม ร้านค้าชุมชน การแสดง และจำหน่ายสินค้าจากชุมชน จากทุกตำบล ที่นำมาแสดง – จำหน่าย ภายในงาน

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมกับการสืบสานประเพณีของวิถีชุมชน เอาไว้งดงาม กับการจัดการแข่งขันเรือยาว ระหว่าง 30 – 50 ฝีพาย โดยการเอาวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งถือเป็นสายเลือดใหญ่ของชาวบ้าน อำเภอ มาจัดงานประเพรี และได้รับความนิยมเป็นอันมาก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนถิ่นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในอำเภอราษีไศล แลยังมีการจัดจำหน่าย การออกร้านแสดงนิทัศน์การสินค้าจากชุมชน ทั้งผ้าไหม ข้าวสารหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้ชุมชน ชาวบ้าน เกิดการตื่นตัวในการจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างรายได้แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่วนการแข่งขัน ก็เป็นเกมส์ที่เป็นากรส่งเสริมการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี ยิ่งวันนี้ชาวอำเภอราษีไศล จัดประเพณีบุญแข่งขันเรือยาวแบบปลอดอุบายมุก หรือ เรียกว่า งานบุญปลอดเหล้าด้วยแล้ว ยิ่งทำให้งานนี้งดงามเพิ่มสูงขึ้น ด้วย ในนามของ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น