กาฬสินธุ์-ทำบุญใหญ่หล่อพระพุทธรูปศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญทอดกฐินมหากุศลประจำปี 2561 พร้อมหล่อพระพุทธรูปศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ องค์พระประธานเจดียศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์วัดประชานิยม เพื่อสืบทอดบวรพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม ถ.ถีนานนท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินมหากุศลสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์  โดยมีนางจงกลนี  เกียรติดำเนินงาม กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  พร้อมศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศ พุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ พิธีทอดกฐินหรือทำบุญกฐิน เป็นประเพณีการทำบุญของชาวพุทธ ที่ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรืองานบุญประจำปีหลังเทศกาลออกพรรษา โดยพุทธศาสนิกชน จะร่วมทำบุญ บริจาคปัจจัยไทยทาน เพื่อทำนุบำรุงศาสนาสถาน และสืบทอดบวรพระพุทธศาสนา ที่เป็นศาสนาประจำชาติไทย

อย่างไรก็ตาม ในงานบุญทอดกฐินมหากุศล ที่วัดประชานิยมประจำปีนี้ มีศิษยานุศิษย์พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ (ธ.) และพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ เดินทางทางมาร่วมทำบุญอย่างเนืองแน่น  ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมบริจาค ถวายปัจจัยไทยทานแล้ว ยังปวารณาตนเป็นเจ้าภาพ หล่อพระพุทธรูปศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ ขนาดหน้า 50 นิ้ว สูง 1 เมตร เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ และร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์อีกด้วย โดยได้ปัจจัยทำบุญในงานทอดกฐินปีนี้ประมาณ 3 ล้านบาท

ทั้งนี้ การก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ เกิดจากดำริของพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยมและเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ.) เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และพุทธศาสนิกชน ได้มีพระเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา สำหรับกราบไหว้บูชา ถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา เช่น เวียนเทียน เป็นต้น ที่สำคัญยังจะเป็นถาวรวัตถุสำคัญภายในวัด เป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาฬสินธุ์อีกด้วย ทั้งนี้ พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จวบจนถึงปัจจุบัน การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปกว่า 50 %  พุทธศาสนิกชนหรือผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบงบประมาณการก่อสร้างและร่วมเป็นเจ้าภาพ ติดต่อที่วัดประชานิยม

แสดงความคิดเห็น