ยโสธร-พุทธศาสนิกชนร่วมกันตักบาตรเทโวโรหนะในวันออกพรรษา

          พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธรร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะหลังจากออกพรรษาแล้ว 1 วัน ซึ่งเชื่อว่าจะได้บุญกุศลมากมายหลังจากที่พระสงฆ์ได้จำพรรษาจนครบ 3 เดือน

          ที่วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง)ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู และนางสาวสิริมา  วัฒนโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ โดยมีพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร นำพระสงฆ์ร่วมเดินบิณฑบาต ซึ่งการตักบาตรเทโวโรหนะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งพระสงฆ์ได้จำพรรษาจนครบ 3 เดือน และได้ออกรับบิณฑบาตเป็นวันแรก อีกทั้งมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสรวงสวรรค์เป็นวันแรกหลังจากขึ้นไปจำพรรษาและทรงเทศนาธรรมโปรดพระพุทธมารดา พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จึงถือว่าวันนี้เป็นวันเปิดโลก เมื่อได้ทำบุญตักบาตรแล้วจะได้บุญกุศลมากมาย

                    วันออกพรรษา ตามประวัติ กล่าวว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ได้เสด็จไปจำพรรษาและแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา การเสด็จลงจากดาวดึงส์ครั้งนั้น ได้เสด็จลงมา ณ เมืองสังกัสสะ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงพากันไปตักบาตรแด่พระพุทธเจ้า เรียกว่า “ตักบาตรเทโวโรหนะ” คำว่า เทโวโรหนะ แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก สำหรับพิธีตักบาตรเทโวในปัจจุบันจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูป ซึ่งประดิษฐานบนบุษบกมีล้อเลื่อน มีบาตรตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูป แล้วใช้คนลากนำหน้า พระภิกษุสงฆ์จะเดินตามพระพุทธรูป บรรดาพุทธศาสนิกชนจะเรียงรายอยู่เป็นแถวสองข้างทางที่พระพุทธรูปและพระสงฆ์เคลื่อนผ่านเพื่อตักบาตร

แสดงความคิดเห็น