เปิดล้านรวงข้าว สะพานไม้ไผ่ศึกษาธรรมชาติ

บ้านดอนพระเจ้า อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เปิดล้านรวงข้าว ผลิตข้าวกล้องงอก ทัศนศึกษาสะพานไม้ไผ่ชมธรรมชาติแหล่งอุดมสมบูรณ์ สู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ บ้านดอนพระเจ้า ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นางพจนี ผ่องใส พัฒนาการอำเภอวังหิน ร่วมกับชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านดอนพระเจ้า เปิดงาน ล้านรวงข้าว สู่ OTOP นวัตวิถี เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน จากศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชน ที่มีกันอยู่แบบดั่งเดิมอยู่แล้ว ที่พิเศษมากก็คือ หมู่บ้านนี้มีข้าวกล้องงอกหอมมะลิ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ข้าวกล้องงอก เป็นการนำข้าวกล้องมาผ่านกระบวนการงอก ซึ่งโดยปกติแล้วในตัวข้าวกล้องงอกเองประกอบด้วยสารอาหารจำนวนมาก เช่น ใยอาหาร กรไฟติก วิตามินซี วิตามินอี และ GABA ซึ่งช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน เมื่อนำข้าวกล้องมาแช่น้ำเพื่อทำให้งอก จะทำให้ข้าวกล้องมีสารอาหาร โดยเฉพาะ GABA เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์จากการที่มีปริมาณสารอาหารที่สูงขึ้นแล้ว ยังทำให้ได้ข้าวกล้องงอกที่หุงสุกมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่ม รับประทานได้ง่ายกว่าข้าวกล้องธรรมดาอีกด้วย ซึ่งวันนี้ บ้านดอนพระเจ้า พร้อมเปิดสะพานไม้ไว้ศึกษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของบ้านดอนพระเจ้า ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างเป็นทางการ โดยมี นายธีระศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน มาเป็นประธานเปิด

นายธีระศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน กล่าวว่า บ้านดอนพระเจ้า เป็นแหล่งผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิ ที่นุ่ม หอม อร่อย มีประโยชน์อย่างมาก ทั้งกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกก็ปลอดสารพิษ ไร้สารเคมี เหมาะแก่การนำมาแปรรูปเป็นของฝากแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชุมชนแหลงนี้ ซึ่งการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง ก็จะนำรายได้มาสู่ชุมชน ทั้งยังมีสะพานไม้ไผ่ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ของบ้านดอนพระเจ้าแหล่งนี้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น