หนองคาย-บวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ

 เทศบาลเมืองหนองคาย ทำพิธีบวงสรวงและรำบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ ในวันออกพรรษา เพื่อเป็นการสักการะที่ช่วยปกปักรักษาชาวหนองคาย

                        เมื่อเช้าวันนี้ (24 ตุลาคม 61) ที่ศาลพระธาตุกลางน้ำ ชุมชนวัดธาตุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้นำคณะผู้บริหารและชาวชุมชนวัดธาตุประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ เนื่องในวันออกพรรษา ซึ่งหลังจากพิธีบวงสรวงแล้วเสร็จ ร่างทรงก็ได้ร่วมกันรำบวงสรวงเพื่อเป็นการสักการะที่ช่วยปกปักรักษาชาวหนองคาย

                        พระธาตุกลางน้ำหรือพระหล้าหนอง เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ ตามตำนานอุรังคธาตุ ตามหนังสือประชุมพงศาวดาร ภาค 70 บันทึกไว้ว่า พระธาตุเมืองหนองคายได้พัง เมื่อวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีพุทธศักราช 2390 และปัจจุบันตลิ่งได้ถูกน้ำโขงกัดเซาะจนไปอยู่กึ่งกลางแม่น้ำโขง

                        การที่องค์พระธาตุจมลงในแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้ร่วมกับชาวหนองคาย จัดทำโครงการก่อสร้างองค์พระธาตุกลางน้ำจำลอง และบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงเข้าไปไว้ข้างในและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำโขงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้มีการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำโขงกัดเซาะจนพังทลายอีก

                        พระธาตุกลางน้ำ เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายและชาวลาว ในแต่ละปีชุมชนวัดธาตุ และชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมใจจัดงานเกี่ยวกับพระธาตุกลางน้ำขึ้นทุกปี คือประเพณีบุญเดือน 3 วันมาฆบูชา , งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 , การแข่งขันเรือยาว และพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุฯวันออกพรรษา

                        และในวันนี้เช่นกัน หมอลักษณ์ เรขานิเทศ ก็จะนำประกอบพิธีบวงสรวงพญานาคและพระธาตุกลางน้ำ โดยมีการตั้งเครื่องบวงสรวงริมฝั่งโขง หน้าจุดที่พระธาตุกลางน้ำจมอยู่ในแม่น้ำโขง.

แสดงความคิดเห็น