สุรินทร์-โรงพยาบาลสุรินทร์วันพยาบาลแห่งชาติ

โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ตลอดพระชนชีพพระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตรา นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกย่างก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง

วันนี้วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ตลอดพระชนชีพพระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตรา นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกย่างก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง  มีพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้ง 17 อำเภอในจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

หลังจากนั้น นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่ารราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีจุดเทียนธูป เครื่องทองน้อย  และวางพานพุ่มถวายสักการะ ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จย่า พร้อมกับกล่าวถวายราชสุสดี เสร็จแล้ว นายภูวเดช  สุรโครต นายแพทย์สาธารณสุข กล่าวรายงานถึงความเป็นมาการจัดงาน วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ได้มอบเกียรติบัติให้แก่พยาบาลดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม  พร้อมกันนี้ พยาบาล ได้ร่วมถวายภัตตราหารเพลให้แก่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป  พระสงฆ์สวดอนุโมทนาจากนั้น พยาบาลได้ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพยาบาล…../

แสดงความคิดเห็น