ศรีสะเกษ-เปิดบ้านปราสาทเยอ รำเซิ้งสะเนียง

ป้อมปราการปราสาทเยอ เปิดสู่การท่องเที่ยว กราบไหว้หลวงปู่มุม รำลึกปราสาทเยอ ตามคำขวัญพื้นถิ่น “ดินแดนพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ อาณาเขตชนเผ่าเยอ เลิศเลอรักษ์วิถี บารมีหลวงปู่มุม” ของชุมชนเผ่าเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ค่ำของวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ วัดปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีคำขวัญของชุมชน ว่า “ดินแดนพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ อาณาเขตชนเผ่าเยอ เลิศเลอรักษ์วิถี บารมีหลวงปู่มุม” เป็นชุมชนของชนเผ่าเยอ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ชนเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ แม้จะไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง แต่ก็มีภาษาพูด คือ ภาษาเยอ เป็นของตนเอง มีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่โดดเด่นเป็นของตนเอง ทั้งการแต่งกาย การร่ายรำ การกินการอยู่ ซึ่งนำมาซึ่งความสนใจของนักท่องเที่ยวมากมาย ที่แวะเวียนมากราบพระธาตุปราสาทเยอ จากตำนานเล่าขานต่อๆ กันมาว่า ชาวบ้านนี้ เมื่อก่อนอพยพมาจากเมืองอัตปือแสนแปง แขวงจำปาสัก ประเทศลาว โดยการนำของ พญาไกร กับพญากตศิลา ผู้นำชนเผ่าเยอ โดยการล่องเรือมาตามลำน้ำโขง ผ่านอำเภอโขงเจียม เข้าสู่ลำน้ำมูล สู่เมืองคง หรือ อำเภอราษีไศล ในปัจจุบันนี้ ต่อมาเกิดโรคระบาด พญาไกร จึงได้พาพี่น้องอพยพต่อเรื่อยมา จนมาพบเนินดินสูง มีปราสาทตั้งอยู่กลางป่า ข้างหนองน้ำขนาดใหญ่ ปัจจุบัน คือ หนองทาม พญาไกร จึงพาพี่น้องตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี้ ซึ่งปัจจุบันก็คือ บ้านปราสาทเยอ ของชนเผ่าเยอ ที่มีปราสาทเยอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ซึ่งที่วัดปราสาทเยอ แห่งนี้ เมื่อปี 2514 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จทอดผ้าพระกฐินต้นส่วนพระองค์ โดยมี หลวงปู่มุม เกจิอาจารย์ที่ผู้คนเคารพนับถือกันเป็นจำนวนมาก เป็นองค์รับผ้าพระกฐินพระราชทาน จากนั้นผู้คนก็หลั่งไหลมากราบไหว้ ขอพรต่อหลวงปู่มุมตลอดเรื่อยมา พร้อมๆ กับการมากราบไหว้ขอพร ปราสาทเยอ ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ สร้างมาก่อนที่ชนเผ่าเยอจะเข้ามาอยู่อาศัย เชื่อว่าอายุมากกว่าพันปีแล้ว วันนี้ ชาวบ้านปราสาทเยอ ได้พร้อมใจกัน ทำการพัฒนา ปรังปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม ดูดี ปรังปรุงพื้นที่สร้างกำแพงป้อมปราการบ้านปราสาทเยอ ให้เหมาะแก่การเปิดหมู่บ้านเป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานเปิด เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาสัมพันธ์ วิถีชีวิต ควบคู่กับการนำเสนอประเพณีพื้นถิ่น โดยเฉพาะการรำเซิ้งสะเนียง คำว่า สะเนียง เป็นภาษาพูดของชนเผ่าเยอ เป็นเครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่งของชนเผ่า ภาษาไทย เรียกสวิง แต่ของชนเผ่าเยอจะทำด้วยไม้ไผ่ นำมาสาน ทักทอ ให้เป็นรูปร่างคล้าย บุ้งกี๋ ของช่างปูน เวลาใช้หาปลา จะต้องยกขึ้น แล้วกวาดดึงปากสะเนียง ทั้งสองข้างเข้ามาหาตัวเองพร้อมๆ กัน ซึ่งก็จะติดปลาน้อยใหญ่ กุ้ง หอย เข้ามาด้วย โดยชาวบ้านได้พัฒนาเป็นท่ารำสะเนียง ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว เชื่อจะมีแห่งเดียวในโลกด้วย

นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง กล่าวว่า อันที่จริงแล้ว ชุมชนบ้านปราสาทเยอนี้ ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้ทุกๆ วัน เข้ามากราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่มุม ที่กำลังก่อสร้างรูปเหมือนขนาดใหญ่มาก ไว้บนฐานสูงกว่า 10 เมตร พร้อมกับพระธาตุปราสาทเยอ และตัวปราสาทเยอ ที่ยังคงรูปร่างเดิมเอาไว้ จนน่าศึกษาถึงตำนานของชนเผ่าเยอ มีเสื้อผ้าที่ชนเผ่าเยอสวมใส่ จัดวางจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และวันนี้ชาวบ้านปราสาทเยอ ยังได้ทำป้อมปราการ และกำแพงล้อมรอบลานการแสดง สร้างประตูทางเข้าของป้อม เพื่อให้เดินไปสู่ปราสาทเยอ จุดไว้อย่างงดงาม จึงขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั่วโลก มาเที่ยวหมู่บ้านปราสาทเยอ มาชมชุมชนเผ่าเยอ มากราบหลวงปู่มุม สักครั้งในชีวิต เชื่อว่าทุกท่านจะติดใจ และมาอีกบ่อยๆ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น