ตำรวจกาฬสินธุ์ทำบุญใหญ่เนื่องในวันตำรวจ

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันตำรวจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการปกป้องความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว

วันที่ 17 ตุลาคม 2561  ที่ลานหน้าสำนักงานตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 และร่วมกันทำบุญโดยถวายปัจจัยไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ห้องประชุมชัยสุนทร เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 ซึ่งตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว อีกทั้งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับพี่น้องประชาชน ส่วนราชการอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของตำรวจ

ทั้งนี้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานเครื่องหมายโล่กับเขนเป็นสัญลักษณ์ของตำรวจ ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการชื่อ กรมตำรวจ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 ด้วยเหตุนี้กรมตำรวจจึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันตำรวจสืบต่อมา กระทั่งปี 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 13 ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดจัดวันพิธีวันตำรวจในวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทน

พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชน และส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของตำรวจ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีของตำรวจ ภายใต้ปณิธานที่แน่วแน่ในการยึดประโยชน์ของสังคมโดยรวมและประชาชนเป็นสำคัญ

พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาข้าราชการตำรวจทุกนายของตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานที่ยากลำบากด้วยความเสียสละ เพื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งหลายครั้งต้องใช้ความอดทน อดกลั้นเป็นอย่างสูง และมีบางคนถึงกับได้รับบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่ จึงถือได้ว่าตำรวจทุกนายได้ทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยเป็นอย่างดี ปรากฏผลที่น่าพอใจสามารถนำความสงบสุขมาสู่สังคมได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งหน้าที่ของตำรวจกาฬสินธุ์นั้นจะไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นี้ เพราะจะต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป

สำหรับกิจกรรมวันตำรวจของตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการอ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้ที่ช่วยเหลือในกิจการตำรวจ และทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งข้าราชการตำรวจดีเด่นด้านต่างๆ ทั้ง 5 สายงาน

พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561

แสดงความคิดเห็น