ยโสธรจัดงานวันตำรวจประจำปี 2561

         ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2561

         ที่ด้านหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร พลตำรวจตรีภิญโญ  หวลกสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร นำกำลังพลในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยอย่างห้าวหาญ พร้อมกับได้ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นอยู่ในวินัย พร้อมทั้งจะระงับทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน พร้อมกันนี้ยังได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ที่ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดดีเด่นของตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำนวน 2 นาย และมอบทุนกรศึกษาให้กับบุตรธิดาของข้าราชการตำรวจ จำนวน 6 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งต่อไป ก่อนจะได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์เป็นเสร็จพิธี

แสดงความคิดเห็น