ศรีสะเกษ-ยิงปลูกป่า หาปลา ล่องแพ ชุมชนหนองม่วง

ชาวบ้านหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ชวนนักท่องเที่ยว นักอนุรักษ์ มาเที่ยวป่าชุมชนพันไร่เศษ ร่วมกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์ด้วยหนังสติ๊กเพื่อปลูกป่า ดักจับปลา ล่งแพทานข้าว ในลำห้วยสำราญ

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสมคิด คำเสียง พัฒนาการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นำชาวบ้านหนองม่วง จำนวน 551 คน 12 ครัวเรือน ที่มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ รักษาป่าชุมชนบ้านหนองม่วงเอาไว้ จำนวน 1,111 ไร่ โดยได้มีมติของชุมชนในการประกาศงดบุกรุกป่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ลงมติทำเป็นกฎของหมู่บ้าน เพื่อรักษาป่าเอาไว้ให้ลูกหลานจวบจนทุกวันนี้ เนื่องจากป่านี้มีความอุดมสมบูรณ์สูง ด้านทิศเหนือติดกับลำห้วยสำราญ มีฝายน้ำล้นอยู่ตรงกึ่งกลางป่า สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตามศักยภาพ พัฒนาการอำเภอจึงได้เชิญชวนชาวบ้านหนองม่วง ทำเป็น ชุมชน OTOP นวัตวิถี เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน มาเที่ยว มาซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอปของชุมชน จากเดิมที่เคยนำส่งไปขายยังกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ ลำบากต่อการขนย้าย แต่จากนี้ หากบ้าหนนองม่วง เปิดชุมนพานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวล่องแพ แลดูการดักปลาจากฝายน้ำล้น ร่วมกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกป่า ได้ทุกวัน ชาวบ้านหนองม่วง ก็จะสามรรถมีรายได้จากนักท่อองเที่ยวได้ทุกวันด้วย โดยวันนี้ ได้มี นาย นพ พงษ์ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ด้วย

นาย นพ พงษ์ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้ต้องขอชื่นชมชาวบ้านหนองม่วง ชุมชนหนองม่วง ที่ได้อนุรักษ์ รักษาป่าของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นป่าที่สมบูรณ์มากที่สุดของอำเภอเมืองศรีสะเกษแห่งหนึ่ง ขณะเดียวกันในวันนี้ ก็ได้เริ่มกิจกรรมที่จะเปิดบ้าน เปิดชุมชน เปิดป่าเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนป่าของชุมชน มาศึกษานิเวศน์วิทยาของป่าที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกันนี้ก็ได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่เป็น OTOP ของชุมชน นำมาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างรายได้ ต่อยอดจากการเปิดป่าชุมชนสู่โลกภายนอก โดยพาะกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น อย่างเช่น การล่องแพ ทานข้าวในลำห้วยสำราญ การยกยอดักปลาตามภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองม่วง และยังมีกิจกรรมเด่น ก็คือ การยิงหนังสติ๊กด้วยเมล็ดพันธุ์ เพื่อปลูกป่าชุมชน ซึ่งหลายคนที่มาทดสอลยิง สนุก และได้ประโยชน์ต่อป่ามาก จึงอยากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวป่าชุมชนบ้านหนองม่วง นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมสั่งจองสินค้าชุมชน อาหารลงล่องแพได้เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น