จิตอาสา Big Cleaning ด้วยหัวใจ

ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายทรงพล ใจกริ่ม  นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน สวมชุดจิตอาสาด้วยหัวใจ ร่วมทำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยต่างคนต่างนำไม้กวด ถุงดำเพื่อนำมาใส่ขยะ นำแปลงมาทาสี นำปูนแบบสำเร็จรูปมาฉาบ บริเวณฟุตบาท ทางเท้าที่เกิดการชำรุด สึก กร่อน จากสภาพการใช้งานอยู่มานาน นำกรรไกรมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้รอบๆ ศาลากลาง นำปุ๋ยคอก จากมูลสัตว์มาใส่ต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันลูกน้ำ ยุงลายมาแพร่พันธุ์  อื่น อีกมากมายในกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ในวันนี้ ได้มี จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประชาชน จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณ ขอบใจ ในการมีน้ำใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะ คณะ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning ที่เสียสละเวลาในช่วงวันหยุด ตื่นเช้า เพื่อออกมาร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ท่านทรงงานหนัดเพื่อประชาชน พสกนิกรปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ท่านไม่เคยทรงเหนื่อยเพื่อประชาชนของพระองค์ จึงอยากจะขอให้ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาร่วมกันออกมาทำความดีในการทำ ความสะอาดบ้านเรือน ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล อำเภอ ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตั้งใจในการที่จะทำความดีในทุกๆ วัน หากเกิดอาการเหนื่อยหล้า ท้อแท้ ขอให้ระลึกนึกถึงพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วทุกท่านจะหายเหนื่อย ทุกท่านจะมีกำลังกาย กำลังใจ ทุกท่านจะมีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และขอขอบคุณทุกท่านในทุกๆ วันด้วย

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

แสดงความคิดเห็น