สุรินทร์-ผวจ.สุรินทร์นำประชาชนทุกหมู่เหล่าทำบุญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  นำข้าราชการทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำบุญพระสงฆ์ จำนวน  8 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมราชบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันครบรอบ 2 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9  เพื่อ แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันที่ 13  ตุลาคม 2561 เวลา  07.00 น. ที่บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสส์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง  พร้อมประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข่าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน  89 รูป  ถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวาระครบรอบ  2ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมราชบพิตร รัชกาลที่  9  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้…/

แสดงความคิดเห็น