ศรีสะเกษ-ผู้ว่าฯ คนใหม่ เดินสายพบ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษคนใหม่ ลุยเดินสายพบปะ ปรุมกำนัน – ผุ้ใหญ่บ้าน มอบนโยบาย เน้นพัฒนา “เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม” ยึดหลัก “จริงจัง ต่อเนื่อง คิดการใหญ่” เพื่อประโยชน์สุขประชาชน

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษคนใหม่ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และมอบนโยบายแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้นำคณะข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยกำนัน ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กว่า 500 คน เข้ารับฟังแนวทางปฎิบัติงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงประชา ในนามคนของในกระทรวงมหาดไทย แลกเปลี่ยนข้อราชการ รับฟังความคิดเห็น แนวทางในการพัฒนาบ้านเมือง ชุมชน หมู่บ้าน ครบทุกด้าน ทั้งด้านการคมนาคม ด้านการศึกษา การเกษตร ด้านศิลปะวัฒนธรรม การนำภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นจุดขาย เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน ปัญหาการทำกิน ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของคน ทราบศักยภาพของพื้นที่ สภาพสิ่งแวดล้อม สภาพอำเภอ พร้อมถือโอกาสมาแนะนำตัวกับกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ทุกอำเภอในช่วงนี้ เพราะหากจะให้กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ไปพบผุ้ว่าฯ ที่จังหวัดทั้ง 22 อำเภอคงยาก

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษคนใหม่ กล่าวว่า ตนเองเป็นคนที่อื่น จังหวัดอื่น แต่ได้มีโอกาสมารับตำแหน่งที่จังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นเรื่องที่ดีต่อตนเป็นอันมาก พร้อมที่จะตั้งใจทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนคนศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ ในช่วงนี้ได้ออกตระเวนไปพบปะ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และเพื่อนๆ หัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงในทุกๆ อำเภอ โดยได้ทยอยเดินทางไปทุกวัน เพื่อรับฟังความคิดเห็น พบหน้าตากัน เพราะหากจะให้กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ไปพบผู้ว่าฯ ที่จังหวัดทั้ง 22 อำเภอคงยาก โดยนโยบายหลักในการทำงานของตน มี 3 ข้อหลัก คือ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านศิลปะวัฒนธรรม ที่จะต้องเดินหน้าพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ทำอย่างไรจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ลำบากมากนัก ดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา เบื้องต้นได้ให้แนวคิดในการจับคู่อำเภอที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อจัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านของแต่ละหมู่บ้าน อย่างน้อย 2 วัน โดยตนพร้อมจะสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ายของงบประมาณ โดยจะนำมาจากงบของจังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของแต่ละชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และขายได้ ซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ สู่ประชาชนโดยตรง ส่วนปัญหาด้านยาเสพติด ถือเป็นปัญหาสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อ ลูก-หลาน ญาติพี่น้องของประชาชน ต่อข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ จะต้องเอาใจใส่อย่างมาก ที่สำคัญก็คือ ตนเองจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพราะตนจะเล่นงานให้หนักเป็น 2 เท่าจากประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้สถานที่ราชการ ห้องน้ำใน ส่วนสำนักงาน โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง จะต้องมีความสะอาดทุกห้อง ไม่ใช่สะอาดเฉพาะห้องน้ำนายอำเภอ หรือห้องน้ำผู้ว่าฯ แต่ต้องสะอาดเท่าเทียมกันหมด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบาย โดยเน้นมาตรการ ท.ท.ท. หรือ ทำทันที ไม่รอเวลา พร้อมยึดหลัก “จริงจัง ต่อเนื่อง คิดการใหญ่” แต่ทำให้ง่ายเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทุกๆ คน

แสดงความคิดเห็น