เปิดหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดหมู่บ้านไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่บ้านทุ่งสว่าง อำเภอกันทรลักษ์  ซึ่งทอด้วยกี่พื้นบ้านล้วนแต่ปราศจากเครื่องจักรและเคมีทั้งสิ้น จนได้รับพระราชทานตรา นกยูงทอง

ค่ำของวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ ชุมชนหมู่บ้านทุ่งสว่าง ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมชาติ จิววัฒนารักษ์ พัฒนาการอำเภอกันทรลักษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนากรตำบลโนนสำราญ ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดบ้านทุ่งสว่าง ซึ่งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งในโครงการ หมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีการผลิตผ้าไหมแบบดั้งเดิมพื้นบ้าน โดยใช้ไหมพันธุ์ไทยแท้มาใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปประจำหมู่บ้าน ถึงแม้ในทุกกระบวนการจะมีความยากลำบากกว่าจะเป็นผ้าไหมที่สวยงามแต่ละผืน แต่กลุ่มทอผ้าก็ไม่เคยย่อท้อ จนได้กลายมาเป็นสินค้าคุณภาพมีเอกลักษณ์ที่ได้รับความนิยม และได้มีการสั่งซื้อมาจากทั่งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยเลยในแต่ละเดือน สามารถสร้างได้รายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มมากพอสมควร  บ้านท่าสว่างมีความเข้มแข็งในการรวมตัวเป็นกลุ่ม ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้าน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือทุกขั้นตอนจะทำด้วยความพิถีพิถัน ตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนที่เป็นสายพันธ์พื้นบ้าน กระบวนการเลี้ยงไหม กระบวนการทำเส้นไย การย้อมสี การออกแบบลวดลายต่าง ๆ และทอด้วยกี่พื้นบ้านล้วนแต่ปราศจากเครื่องจักรและเคมีทั้งสิ้น จนได้รับพระราชทานตรา นกยูงทอง จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเปิด หมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  เปิดหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ เดินทางมาเป็นประธาน

นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า เส้นทางสายไหมในอำเภอกันทรลักษ์ของเรา ซึ่งมีความหลากหลายและสวยงามมาก บ้านนี้ถือว่าเป็นจุดเด่น คือ ผ้าไหม ซึ่งสืบสานปนิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเราทำได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ถือเป็นจุดเข้มแข็งที่ยิ่งใหญ่มาก ที่ได้รับรางวัลพระราชทานตรา นกยูงทอง ถือเป็นสิ่งที่ต้องบอกให้ทุกคนทั่วโลกต้องรู้ว่า อยากได้ผ้าไหมที่สวยงามในจังหวัดศรีสะเกษต้องมาที่บ้านท่าสว่างเท่านั้น ถึงจะได้ผ้าไหมอินทรีย์ ผ้าไหมที่ใช้วัสดุธรรมชาติอย่างแท้จริง นี้คือความเข้มแข้ง และความภาคภูมิใจของบ้านท่าสว่าง  ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์

แสดงความคิดเห็น