เปิดหมู่บ้านโฮมเสตย์รอต้อนรับนักท่องเที่ยว

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดหมู่บ้านโฮมเตย์ ต้อนรับนักท่องเที่ยวโชว์ความเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีแห่งคุณธรรม เกษตรปลอดสารพิษ ดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านมะลิวัลย์ อำเภอกันทรลักษ์

ค่ำของวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ ชุมชนหมู่บ้านมะลิวัลย์ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมชาติ จิววัฒนารักษ์ พัฒนาการอำเภอกันทรลักษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนากรตำบลสวนกล้วย ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะชาวบ้านมะลิวัลย์ เพื่อประกาศว่า หมู่บ้านมะลิวัลย์แห่งนี้ พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เข้ามาเยี่ยมชมชุมชน  ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งคุณธรรม เนื่องจากจากในอดีตที่ผ่านมา หลวงปู่ชา สุภทฺโท ได้ธุดงค์มาที่แห่งนี้ เพื่อปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง นั่นเอง นอจากนี้ยังได้มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง อาทิเช่น การเรียนรู้การทอไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สวนมัลเบอร์รี่ ทั้งยังมีทุ่งดอกกระเจียวให้ชมกันอีก และยังมีวิสาหกิขชุมชนการตัดเย็บเสื้อผ้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก มีสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์หลายผลิตภัณฑ์ ฐานเรียนรู้ข้าวจี่อินเตอร์ ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเปิด หมู่บ้าน ชมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  เปิดหมู่บ้านโฮมเตย์ ต้อนรับนักท่องเที่ยวโชว์ความเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีแห่งคุณธรรม โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ เดินทางมาเป็นประธาน

นายสมชาติ จิววัฒนารักษ์ พัฒนาการอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า  หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี มีเป้าหมายในการพัฒนาในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้ทุนของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน และเกิดการใช้จ่ายในชุมน เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเปลี่ยนแปลงความจากเดิมที่นำสินค้าไปจำหน่ายภายนอก หมู่บ้านมะลิวัลย์ ตำบลสวนกล้วย มีการพัฒนาด้านการเกษตรปลอดภัย โดยใช้ฐานการเรียนรู้เป็นจุดเรียนรู้ในการสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพคนในชุมชน โดยการเพิ่มเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาและต่อยอดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน เชื่อว่า จากนี้จะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวมาพักโฮมเสตย์ที่บ้านมะลิวัลย์แห่งนี้

แสดงความคิดเห็น