ศรีสะเกษ-มอบจักรยานปั่นฟรี ชม ศึกษาศูนย์วิจัยพืชสวน

มูลนิธิหลวงปู่สรวง ร่วมกับสมาชิกชมรมชาวสวนทุเรียนภูเขาไฟ ส่งมอบรถจักรยานให้กับศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เพื่อเปิดให้บริการ ปั่นฟรีเพื่อสุขภาพ ตามเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้พืช พันธุ์พืช ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิหลวงปู่สรวง โดย พระครูโกศล สิกขกิจ ประธานมูลนิธิฯ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา พร้อมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมกับสมาชิกชมรมสวนทุเรียนภูเขาไฟ – พ่อค้า เจ้าของสวนทุเรียนภูเขาไฟ ที่ในปีนี้มีผลประกอบการขายทุเรียนภูเขาไฟได้นับล้านบาท ได้ร่วมซื้อรถจักรยาน มาร่วมมอบด้วย จำนวน 100 คัน มาส่งมอบให้กับศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยมี นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ คนงานร่วมกันรับมอบ จากมูลนิธิหลวงปู่สรวง จำนวน 78 คัน ชมรมชาวสวน  22 คัน ซึ่งพื้นที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ มีพื้นที่รวม 1,100 ไร่ ได้ทำการปลูกพืชทดลอง พืชสาธิต พืชสวนนับพันชนิด เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ นำเอาไปเป็นตัวอย่าง พร้อมได้จัดวิทยากรในการอธิบาย ให้คำแนะนำ จัดฝึกอบรม ในการดูแล ปลูกพืชสวน เพื่อการค้า การเศรษฐกิจแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ขณะเดียวกัน เพื่อสร้างความสนใจของเกษตรกร และประชาชน จึงได้จัดทำถนนปูน รอบพื้นที่ศูนย์ รอบอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ปลูกพืชสวน เพื่อให้เป็นเส้นทางศึกษา เรียนรู้การปลูกพืช และเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาเรียนรู้ จึงได้เปิดรับบริจาครถจักรยาน เพื่อนำมาให้บริการฟรี ในการปั่นไปชมพืชสวน ปั่นเพื่อสุขภาพรอบสวน เป็นการส่งเสริมทั้งการเรียนรู้พืชสวน และเพื่อการส่งเสริมด้านสุขภาพเกษตรกร รวมทั้งปั่นเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแบบครอบครัว และส่วนตัวด้วย

นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยพืชสวน มีภาระหน้าที่ทดลอง ปลูก พัฒนาพืชสวนทุกชนิด ทั้งส่งเสริม ป้องกันโรคแมลง พัฒนาพืชสวนที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ และวิจัยความทนทานต่อโรค แมลง ดินฟ้าอากาศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจในพืชสวน ที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษา เรียนรู้พืชสวน แต่ติดปัญหาพื้นที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนมีกว่า 1,100 ไร่ ซึ่งกว้างมาก ไม่น่าสนใจ ที่จะเดินเท้ารอบเพื่อศึกษาพืช จึงได้เปิดรับบริจาครถจักรยาน เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษา ดูงาน มาเรียนรู้ ได้ปั่นรอบพื้นที่ ศึกษาเรียนรู้พืชสวน ที่สำคัญๆ เป็นการให้บริการรถจักรยานฟรี และผู้ที่ปั่นก็จะสามารถแวะจอดศึกษาเรียนรู้วงจรชีวิตของพืชได้อย่างชัดเจนด้วย พร้อมกันนี้ก็ได้ จัดทำเส้นทางปั่นรถจักรยานเอาไว้ ระยะทาง 2.4 กิโลเมตรแล้ว พร้อมเปิดให้บริการได้ทุกวันแล้ว ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง เวลา 18.00 น. ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาศึกษา ดูงาน เรียนรู้พืช สามารถขับรถยนต์มาจอดแลกบัตรประชาชนด้านหน้าอาคารสำนักงาน ก่อนมาขอใช้บริการรถจักรยานปั่นศึกษาได้ฟรี และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ด้วย

พระครูโกศล สิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง, เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์, เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า วันนี้ได้รับทราบจากลูกศิษย์ของมูลนิธิฯ ว่าศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้เปิดรับบริจาครถจักรยาน เพื่อที่จะมาให้บริการแก่ผู้ที่จะเข้ามาศึกษา เรียนรู้พืชสวน ทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งภายในศูนย์วิจัยพืชสวน มีการปลูกพืชเพื่อการศึกษา เรียนรู้มีเป็นจำนวนมาก และเหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ เพื่อธุรกิจการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ คณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวง จึงได้แสดงความประสงค์ในการที่จะให้การสนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 78 คัน พร้อมกับสมาชิกชมรมชาวสวนทุเรียน ที่มีกำไรจากการขายทุเรียนภูเขาไฟในปีนี้ มีผลประกอบการดี จึงได้ร่วมซื้อรถจักยานมามอบให้ด้วย รวมแล้ววันนี้ ได้ 100 คัน และเชื่อว่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติของศูนย์วิจัยพืชสวนที่ได้มาชมในวันนี้ จะเป็นที่นิยมเป็นอันมาก เพราะอากาศดี มีเส้นทางรอบอ่างเก็บน้ำ ภายในสวนร่มรื่นดีมาก

แสดงความคิดเห็น