สุรินทร์-ตลาดช่องจอมคึกคักประชนชนมาจับจ่ายซื้อสินค้า

เนื่องในวันเทศกาลวันแซนโฎนตา วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ชาวไทยเชื้อสาย กวย หรือ กูย หรือ ส่วย ต่างก็เดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อทำบุญเซ่นไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้ว ก็ถือโอการเดินทางมาที่ตลาดเพื่อการค้าชายแดนช่องจอม หาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคไปใช้ในในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักยาน 2ล้อ  เครื่องจักสาน และเครื่องใช้ในครัวเรือน จนลานจอดรถแน่นถนัด

วันนี้ วันที่  8 ตุลาคม 2561  ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมเพื่อการค้าชายแดนเงียบเหงา เพราะประชาชนชาวไทยเชื้อสาย กวย  หรือกูย  หรือ ส่วย พากันเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และญาติๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว  ในช่วงเช้าได้มีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และทำบุญ ทำให้บรรยากาศการเข้า- ออกที่ด่านชายแดนช่องจอม นั้นเงียบเหงา

ในส่วนที่ตลาดเพื่อการค้าชายแดนช่องจอมวันนี้  ได้มีประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ตลาดเพื่อการค้าชายแดนช่องจอม  ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  ที่เดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อทำบุญเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เสร็จแล้ว ก็ถือโอกาศเดินทางมาที่ตลาดเพื่อการค้าชายแดนช่องจอม หาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคไปใช้ในในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักยาน 2 ล้อ  เครื่องจักสาน  และเครื่องใช้ในครัวเรือน จนลานจอดรถแน่นขนัด

ภายในตลาดเพื่อการค้าชายแดนช่องจอมแห่งนี้ มีสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับรถยนต์  ตัวแมลง, ผลไม้,  รถจักยาน  2 ล้อ เครื่องจักสาน และเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นต้น ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อไปบริโภค…

แสดงความคิดเห็น