เที่ยว 3 ตุ้ม ภูมิซรอล ดินแดนอดีตภัยสงครามไทย – กัมพูชา

ชาวบ้านพากันตื่นตา ตื่นใจกับ 3 ตุ้ม ภูมิซรอล อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดินแดนอดีตภัยสงครามไทย – กัมพูชา กรณีพิพาษปราสาทเขาพระวิหาร กลับมาคึกคักอีกครั้งกับการเปิดการท่องเที่ยวหมู่บ้านชายแดน แบบโฮมสเตย์ พักค้างคืนแบบปลอดภัย

ค่ำของวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ หมู่บ้านภูมิซรอลใหม่ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมชาติ จิววัฒนารักษ์ พัฒนาการอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน จัดงาน 3 ตุ้ม ภูมิซรอล ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ที่อดีตเคยเป็นพื้นที่ภัยสงครามระหว่างทหารไทย กับทหารกัมพูชา  กรณีพิพาษปราสาทเขาพระวิหาร เมื่อปี 2554 จากนั้นนักท่องเที่ยวก็หายหน้าไปพักใหญ่ เพราะไม่มั่นใจในการความปลอดภัย หากจะมาเที่ยวชมผามออีแดง มาหมู่บ้านภูมิซรอล ที่เคยมีลูกปืนใหญ่ยิงมาตก ผลพวงจากการสู้รบกัน แต่วันนี้ชาวบ้าน รวมทั้งนักท่องเที่ยว พากันตื่นตา ตื่นใจกับ จุดเชคอิน แลนมาร์คของหมู่บ้านชายแดนภูมิซรอล ที่ชาวบ้านร่วมกันสรรสร้างไว้ข้างถนนพระวิหาร ก่อนเดินทางขึ้นสู่หน้าผามออีแดง ด้วยการนำไม้ไผ่ ลำยาวๆ ตรงๆ มาถักทอ สร้างเป็นกอจากโคนที่เล็ก ตั้งตรงสูงขึ้นไปให้ปลายบานออก เอียงหมุนเล็กน้อย ก่อนที่จะนำไฟหญ้า ตัดเป็นชิ้นๆ นำเข้าไปห่อหุ้มอยู่ด้านใน จนแทบมองไม่ออกมาเป็นฟางไฟหญ้า ห่อหุ้มด้านในของไม้ไผ่ที่ตั้งตรงขึ้นไป กลายเป็น ตุ้ม หรือ รวม หมายถึง ไซขนาดใหญ่ที่นำไปดักปลา ตรงที่มีน้ำไหล ในช่วงฤดูน้ำหลาก ปลาก็จะไหลมาตามน้ำ และไหลเข้าไปในตุ้มทางปากขนาดใหญ่ และจะไปรวมกันตรงก้นของตุ้ม หรือ รวม นั้นเอง และวันนี้ชาวบ้านภูมิซรอล ทำเป็น 3 ตุ้มภูมิซรอล นั้นหมายความว่า ชาวบ้านจะตุ้มเอา วิถีชุมชน ร่วมสุข ร่วมสมัย ตุ้มที่2 คือ รวมความมีเหตุ มีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และ ตุ้มที่ 3 ก็คือ ประชาชน รวมกับรัฐ และเอกชน เป็น ประชารัฐ นั้นเอง

โดยวันนี้ ได้มี นางชุติมา วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาร่วมการเปิด 3 ตุ้มภูมิซรอล เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแลนมาร์คของชุมชนชายแดน และ นายสมเกียรติ ศรีชาว นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวว่า วันนี้ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้คำนิยามในการท่องเที่ยว หมู่บ้านภูมิซรอลไว้ว่า “ กลางคืนนอนดูดาว ตอนเช้าดูหมอก บนหน้าผามออีแดง “  ซึ่งชาวบ้านภูมิซรอลจะได้ใช้คำนิยามนี้ในการเชิญชวน นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้เดินทางมาเที่ยวชม ทะเลป่า ภูผาหมอก ชมตะวันก่อนใครใน 3 แผ่นดิน คือ ลาว ไทย และกัมพูชา ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น บนหน้าผามออีแดง นับตั้งแต่ปลายเดือน ตุลาคม นี้เป็นต้นไป และวันนี้ ชาวบ้านภูมิซรอล ได้สรรสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชุมชน ให้ลูกหลานได้ตื่นตาตื่นใจ นั้นก็คือ 3 ตุ้มภูมิซรอล ให้กลายเป็นจุดสนใจ จุดเชคอิน จุดศูนย์รวมใจของชาวภูมิซรอล ให้ฟื้นจากอาการตกใจ เมื่อครั้งเกิดสงคราม ให้กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวอยากมาชม มาเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ 9 ของประเทศไทย ซึ่งจากนี้ หมู่บ้านภูมิซรอล ได้เปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วยแล้ว

แสดงความคิดเห็น