ศรีสะเกษ-แคเบ็ญโฎนตาบุญเดือนสิบ ชนเผ่าเขมร

แคเบ็ญโฎนตา บุญเดือนสิบ หรือ สาดเขมร ของชาวชนเผ่าเขมร ส่วย และเยอ 3 ใน 4 ชนเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ ลูกหลานปู่พรมจรรย์ ศาลพ่อเมืองปรางค์กู่ ร่วมแห่เครื่องเซ่นไหว้ มาสืบสานประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอปรางค์กู่ พร้อมด้วย นายชวาลล์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ประชาชนชาวอำเภอปรางค์กู่ จากทุกหมู่บ้าน ตำบล จำนวนมาก สวมชุดชนเผ่า ที่สืบเชื้อสายชนเผ่าเขมร ส่วย และเยอ 3 ใน 4 ชนเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้จากหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง เพื่อเดินทางมาที่ ศาลพ่อเมืองปรางค์กู่ปู่พรมจรรย์  เพื่อมาร่วมประกอบพิธีเซ่นไหว้ ขอพรจากพ่อปู่ และบรรพบุรุษ ตามประเพณี แคเบ็ญโฎนตา หรือ บุญเดือนสิบ หรือ สาดเขมร ที่นับถือสืบทอดกันมานับพันปี โดยบรรดาลูกหลาน ในวันนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานอยู่ยังแห่งหนตำบลใด ก็จะต้องเดินทางกลับมาที่บ้าน มาร่วมห่อขนม มาทำกับข้าว อาหารคาว หวาน ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ แล้วนำมาเซ่นไหว้ถวายแก่ พ่อปู่พรมจรรย์ ศาลพ่อเมืองปรางค์กู่ รวมทั้งจะต้องนำไปถวายแจกจ่ายให้กับผีบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้กินกันอย่างอุดมสมบูรณื เพื่อที่จะได้อวยพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป้นสุขตลอดไป ทำมาค้าขายเจริญ รุ่งเรือง มี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการเปิดงาน และร่วมนำเซ่นไหว้  อัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษ มารับเครื่องเซ่นไหว้จากลูกหลาน

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า งานสืบสานประเพณี “แคเบ็ญ แซนโฎนตา” ของอำเภอปรางค์กู่ ที่ประชาชนได้สืบเชื้อสายมาจาก 3 ชนเผ่า อันประกอบด้วน ชนเผ่าเขมร ส่วย และเอย นั้น เป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างเอาไว้ให้อย่างสมบูรณ์ เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้มีความกตัญญู ต่อพาอแม่ ปู่ย่า ตายาย รวมทั้ง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีในสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณไปยังอนุชนคนรุ่นหลัง และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางมิติศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีแซนโฏนตา หรือ การเซ่นไหว้ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญ และปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาวนาน นับเป็นพันๆ ปีของชาว  อำเภอปรางค์กู่ ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู รู้คุณ ของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติและชุมชน ซึ่งประเพรีอันดีงานเช่นนี้ นับเป็นกุสโลบาย ในการซ่อนภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างมากมาย ก็ขอให้ได้สืบสานต่อกันไว้ตราบนานเท่านาน

แสดงความคิดเห็น