มุกดาหาร-ปศุสัตว์ เตือนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากติดเชื้อตายอย่างเดียวไม่มีวัคซีนรักษา

มุกดาหาร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งกำชับคุมเข้มโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามแนวชายแดน ห้ามนำเข้าเด็ดขาด เกรงหากติดเชื้อไม่มีวัคซีนรักษา ตายอย่างเดียว รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค


วันที่ 2 ตุลาคม 2561  ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ชิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในขณะนี้กำลังเกิดการระบาดในประเทศจีน ทางภาคเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งประเทศไทยมีการผลิตสุกรมากที่สุด ในเอเชีย และให้ความสำคัญตระหนักเป็นอย่างมาก ถ้าโรคนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยจะทำให้วงการเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสุกรเสียหายมูลค่าหลายแสนล้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย กรมปศุสัตว์ได้ชะลอการนำเข้าสัตว์ และซากสัตว์จากประเทศจีน ซึ่งแนวโน้มถ้าประเทศจีนยังมีการระบาดต่อเนื่องอยู่ จะมีการระงับการนำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งเป็นโรคไวรัสมันเป็นโรคที่ไม่ติดคน ติดระหว่างสุกรด้วยกัน เนื่องจากเป็นไวรัสตัวใหญ่ เชื้อมีความทนทานสูงมากในยุโรปหรือแอฟริกากลัวโรคนี้มาก มีความร้อนสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ต้องใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมง ถ้าอยู่ในซากสัตว์แช่แข็งอยู่ได้ 1-3 ปี โรคอหิวาต์ในสุกรไม่มีวัคซีนป้องกัน สำหรับฉีดให้หมู เพื่อป้องกันโรค ไม่มียารักษา สุกรถ้าเป็นตายร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าตัวไหนไม่ตายจะเป็นตัวนำโรคไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายสูงมาก


รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ได้ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 11 จังหวัด ได้มีการสั่งมาตรการ เพื่อร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจ และภาคราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคเข้ามาในประเทศตามแนวชายแดน กรมได้ป้องกันทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ และทางชายแดนลุ่มน้ำโขง คาดว่าถ้าจีนป้องกันไม่อยู่ ก็จะระบาดเข้าเวียดนาม มาลาวเข้าไทย เพื่อสร้างความเข้าใจเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ว่าโรคนี้มีความอันตรายอย่างไร การป้องกันก็คือ ไม่ให้เชื้อเข้าฟาร์ม โดยป้องกันทางชีวภาพ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะป้องกันทางชีวภาพให้แก่ฟาร์มเลี้ยงสุกร ได้แก่ ระบบ GFM ระบบมาตรฐานฟาร์ม
ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ความสำคัญได้มีหนังสือถึงกระทรวงกลาโหม ซึ่งทหารตามแนวชายแดนให้ตรวจเข้ม และขอความร่วมมือตามแนวชายแดนทุกภาคส่วน กำลังผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติดำเนินการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว..


เนื่องจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่มีความรุนแรงในสุกร ถึงแม้ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคนแต่เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร เพราะในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค จากการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย เพื่อใช้ในการวางมาตรการป้องกันโรคที่จะเข้ามาในประเทศไทย ในระยะที่ยังไม่พบโรคในประเทศนี้ โดยปัจจัยที่สำคัญที่จะเข้าทำให้โรคเข้ามา ได้แก่ การนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ทั้งจากด่านตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ ด่านอากาศ ด่านทางน้ำ รวมถึงจากการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน และสุกรป่าที่อยู่ตามแนวชายแดน จากพื้นที่เสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( African swine Fever ) ในประเทศไทยแสดงให้เห็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในบริเวณชายแดนของประเทศ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร เป็นหนึ่งในประเทศไทยที่มีชายแดนติดกับประทศ สปป.ลาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร โดยมีแม่น้ำโขงกั้น ประชาชนทั้งสองฝั่งโขงมีการติดต่อกัน เพื่อทำการค้าขายและกิจกรรมอื่น ๆ
เนื่องจากมีรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์ในสุกร ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคนี้ทำให้สุกรมีอัตราป่วยตายสูง สุกรที่หายป่วยจะสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดชีวิต และไม่มีวัคซีนป้องกันโรค นอกจากนี้เชื้อไวรัสสามารถคงอยู่ในซากสัตว์ได้เป็นเวลานาน จึงมีโอกาสสร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงสุกรและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

แสดงความคิดเห็น