ศรีสะเกษ-กรมอุตสาหกรรมมอบเครื่องแยกกากมัลเบอร์รี่ภูเขาไฟ

สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบเครื่องสกัดมัลเบอรรี่แบบแยกกาก เครื่องพลาสเจอร์ไรซ์ และเครื่องล็อคฝาขวด แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายมัลเบอรรี่ทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ

วันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายมัลเบอรรี่ทฤษฎีใหม่ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ปสุตา ปัญยาทิพย์ และ อ.สันติ ยมนา ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกันสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และมูลนิธิหลวงปู่สรวง โดยพระครูโกศล สิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของการทำโรงงานผลิต มัลเบอรรี่ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากในหมู่บรรดาผู้ที่รักษาสุขภาพ เป็นการนำม่อนที่เกษตรกรปลูกไว้ในพื้นที่ชายแดนติดกับเทือกเขาพนมดงรัก ดินแดนภูเขาไฟเก่าที่ดับลงไปแล้ว หรือ จะเรียกได้ว่า ม่อนเบอรรี่ภูเขาไฟก็ได้เพราะปลูกจากดินภูเขาไฟ เช่นเดียวกับ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ นั้นเอง นำมาสกัดเอากากออก เลือกเอาน้ำม่อนที่บริสุทธิ์ มาผลิตบรรจุลงขวด ที่ปราศจากน้ำตาล ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ มี อย.รับรอง ได้แก่ น้ำมัลเบอร์รี่สกัด 95% และ 100% ส่งขายไปทั่วภูมิภาคของไทย และยังมีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย เพื่อเป็นการขยายการผลิต การจำหน่าย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกันสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และมูลนิธิหลวงปู่สรวง จึงได้มาให้ความรู้เพิ่มเติมในการทำธุรกิจ และช่องการ โอกาสทางการตลาดในยุคนิจิตอล ไทยแลนด์ 4.0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย

โดย ดร.ปสุตา ปัญยาทิพย์ และ อ.สันติ ยมนา ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันเป็นวิทยากร แนะนำการทำธุรกิจให้กับสมาชิกภายในกลุ่มผู้ปลูกหม่อน จากเดิมที่เคยปลูกเพื่อนำไปเลี้ยงแก่ตัวไหม แต่วันนี้หันมาปลูกหม่อน หรือ มัลเบอรรี่ ที่สามารถออกผลได้อย่างสมบูรณ์ จากสภาพดินที่มีแร่ธาตุที่เหมาะกับการปลูกไม้ผลของจังหวัดศรีสะเกษ ดินเก่าจากภูเขาไฟที่ดับไปนานมากนับพันๆ ปี แต่กลายเนดินที่เหมาะแก่การปลูกผลไม้ และได้มีการพิสูจน์ไปแล้วกับ ทุเรียนจากดินภูเขาไฟ จนกลายเป็นกระแสที่โด่งดังไปทั่วโลก กับ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ วันนี้มาแนะนำ มัลเบอรรี่ภูเขาไฟ และเพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา ที่เดิมเป็นดินแดนของสัตว์ป่า สัญญาลักษณ์ขิงจังหวัดศรีสะเกษ นั้นก็คือ กูปรี แม้ว่าวันนี้จะไม่มีอยู่ให้เห็นแล้วก็ตาม แต่จังหวัดศรีสะเกษ ในนามของมูลนิธิหลวงปู่สรวง ก็ได้จัดสร้าง พญากูปรี ไว้ที่ตรงหน้าผาพญากูปรี จุดชมวิวก่อนถึงชายแดนไทย – กัมพูชา ช่องสะงำ พร้อมวันนี้ ได้นำ 2 สิ่งที่เป็น แลนด์มาร์คของจังหวัด มาบวกรวมเข้าด้วยกัน นำมาตั้งชื่อ มัลเบอรรี่ ว่า “ มัลเบอรรี่กูปรีภูเขาไฟศรีสะเกษ “ เชื่อว่าจะเป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจศรีรัตนะ ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

แสดงความคิดเห็น