มุกดาหาร-สมาคมเพื่อนโรคไตร่วมกับรพ.มุกดาหารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังแบบองค์รวม

มุกดาหาร – สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และรู้ทันโรคแบบองค์รวม กับสถานศึกษา และชุมชนตำบลคำอาฮวน


วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายทวี กิ่งคำวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำอาฮวน พร้อมด้วย นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย นายสมควร สาธุชาติ ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคไตมุกดาหาร พยาบาลไตเทียม และนักโภชนาการ จากโรงพยาบาลมุกดาหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และรู้ทันโรคแบบองค์รวม โดยมีนายรณชัย ปัญญาพ่อ ผอ.โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมในครั้งนี้กว่า 100 คน
นายสมควร สาธุชาติ ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคไตมุกดาหาร กล่าวว่า สมาคมเพื่อนโรคไตมุกดาหาร เพิ่งเป็นรูปเป็นร่างเมื่อปีที่แล้ว โดยได้รับความรู้จากส่วนกลางเรื่องโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยไตสาเหตุมาจาการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจ และเลือกเด็กนักเรียนในวันนี้ เด็กสามารถเป็นเครือข่ายได้กระจายความรู้ในเรื่องการบริโภค สาเหตุการเป็นโรคเรื้อรัง การรักษา รวมไปถึงการป้องกันโรคดังกล่าว สาเหตุที่ได้นำนักเรียนมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง จำเป็นต้องตัดไปแต่แต่ต้นลม เพื่อป้องกันตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้รู้ว่า การเป็นโรคเรื้อรังเริ่มมาจากอะไร วิธีแก้ไข และการป้องกันรักษา ดูแลโรคดังกล่าวกระจายไปสู่ชุมชน เยาวชน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตต่อไป


ด้าน นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลตนเองในเรื่องอาหารการกิน และเรื่องยา ในการลงพื้นที่และได้สัมผัสกับชาวบ้าน ยังมีการทานยาเป็นชุด เพื่อแก้ปวด แก้เมื่อย ส่วนยาสมุนไพรมีทั้งคุณและโทษ ต้องเรียนรู้ที่เหมาะสมกับร่างกาย สมุนไพรชนิดไหนที่ไปทำลายไต อาทิ ยาลูกกลอน ปัจจุบันมีการผสมสารสเตอรอย ถ้าใช้มาก ๆ จะทำให้เกิดโรคที่ตามมา เพื่อให้ความรู้ในกลุ่มเด็กนักเรียนในเรื่องอาหารการกินในโรงเรียน ขนมหน้าโรงเรียนเยอะแยะมกมาย เป็นอาหารที่มีเกลือ เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มเด็ก เยาวชน และในเรื่องขนมขบเคี้ยว น้ำหวานบางชนิดที่มีน้ำตาลเยอะ ทำให้เกิดภาวะเด็กอ้วน สุขภาพไม่ดี


นายธนพลธ์ ดอกแก้ว กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการลงพื้นที่ในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านอุปโภค บริโภค นอกจากนี้แล้วยังมี อสม. เพื่อไปกระจายความรู้ให้กับชุมชนในหมู่บ้าน สำหรับในปัจจุบันสิทธิ์ในการรักษาควบคุมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่อยากให้ประชาชนเป็นอยากให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


สำหรับโครงการ การดูแลผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรังแบบองค์รวม เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง และจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง แม้สถิติการป่วยและการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคนี้จะสูง แต่แท้จริงแล้วเราสามารถป้องกันได้ เพราะสาเหตุหรือปัจจัยหลักนั้นเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเราเองนั่นเอง..

แสดงความคิดเห็น