ศรีสะเกษ-บ้านเมืองแสนเปิดชุมชน OTOP นวัตวิถี

ชาวบ้านเมืองแสน ร่วมใจเปิดงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชวนลูกหลานกลับมาบ้าน มาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่อำเภอยางชุมน้อย ถิ่นหอมแดง

วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ บ้านเมืองแสน ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นางรุ้งทิพย์ จำลอง ผู้ใหญ่บ้านเมืองแสน นำชาวบ้าน ผู้นำหมู่บ้าน จัดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัฒลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนชุมชน ซึ่งอำเภอยางชุมน้อย สินค้า OTOP ที่สร้างรายได้ให้แก่คนอำเภอยางชุมน้อยก็คือ หอมแดงนั่งเอง ได้มีการแปรรูปหอมแดงในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชาหอมแดงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ลดคอเรสตอรอลในร่างกาย ป้องกันมะเร็ง แปรรูปเป็นกระเทียมดองน้ำผึ้ง การทำหอมเจียว น้ำพริกหอมเจียว และสินค้าอื่น ๆ  ซึ่งได้รับความนิยมจากต่างประเทศ เป็นอย่างมาก อาทิเช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ดูไบ เป็นต้น โดยมี นายสุวัฒชัย บุ้งทอง พัฒนาการอำเภอยางชุมน้อย ร่วมให้การสนับสนุน นำชุมชนสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และได้มี นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

โดย นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ดึงศักยภาพของชุมชนให้สามารถพัฒนาสินค้า และบริการชุมชนในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอยางชุมน้อยได้ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

แสดงความคิดเห็น