บึงกาฬ-ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดบึงกาฬ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้นำชุมชน โดยมีนายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.ในนามหัวหน้าชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลบึงโขงหลง ออกมาให้บริการได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.ในนามหัวหน้าชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กล่าวว่า การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จากสถานบริการสาธารณสุข ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการทันตกรรม และการบริการแพทย์แผนไทย โดยบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่สับปะรด ปลูกยางพารา และรับจ้างทั่วไป ภูมิประเทศอยู่ติดกับเขาภูลังกาเมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางเข้าไปรักษาที่ รพ.สต.โพธิ์หมากแข้ง หรือ รพ.บึงโขงหลง ที่อยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณ 14 กิโลเมตร

ซึ่งการออกหน่วยแพทย์ในครั้งนี้ยังได้ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะโรคที่จะมากับหน้าหนาว ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ มีทั้งหมด 6 โรค อาทิ โรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคอุจจาระร่วง และโรคผิวหนัง รวมถึงการเสียชีวิตของผู้สูงอายุจากอากาศที่หนาวเย็น รวมทั้งต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ประเภท แป้ง ไขมัน เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว..

แสดงความคิดเห็น