ยโสธร-จัดกิจกรรมปั่นจักรยานปั่นชมของดีวิถียโสธร

           จังหวัดยโสธรร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Tour of Isan 4 ปั่นชมของดี วิถียโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักปั่นทุกคนได้ชื่นชมบรรยากาศและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดรายได้กับชุมชนในพื้นที่

            วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่บริเวณวิมานพญาแถน เขตเทศบาลเมืองยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปล่อยตัวนักปั่น ในกิจกรรมปั่นจักรยาน Tour of Isan 4 ปั่นชมของดี วิถียโสธร โดยจังหวัดยโสธร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานอุบลราชธานี และชมรมจักรยาน CooffeeBike ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปั่นชมของดี วิถียโสธร”ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรและส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เมืองรอง ได้สัมผัสวิถีชุมชน สร้างการรับรู้ประสบการณ์และแรงบันดาลใจกับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดรายได้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาลโดยนักปั่นจะได้ชื่นชมบรรยากาศและสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวจังหวัดยโสธร เช่น ธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง การทำไฟตูมกาบ้านทุ่งแต้ ปั่นชมเมืองเก่า 200 ปี บ้านสิงห์ท่าและชมและชิมการสาธิตการทำอาหารจากปลาส้ม โดยมีจุดสตาร์ทจากบริเวณวิมานพญาแถนแลนด์มาร์คของจังหวัดยโสธร ไปตามถนนแจ้งสนิทแวะเข้ากราบไหว้ธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้านตาดทอง เช็คอินก่อนวกกลับตามเส้นทางเดิมเลี้ยวขวาเข้าถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ถึงสี่แยกน้ำคำน้อย เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าเสด็จ มุ่งหน้าไปตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร ถึงสี่แยกนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร เลี้ยวซ้ายไปที่วัดบูรพาทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร ชมการแสดงจากนางรำในชุดเพลินใจไฟตูมกาและชมการแกะลายลูกตูมกาที่เข้าร่วมงานแห่ไฟตูมกาในคืนวันออกพรรษาของชาวบ้านทุ่งแต้ จากนั้นจึงกลับขึ้นสู่ถนนวารีราชเดช มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองยโสธร ปั่นเที่ยวชมเมืองเก่า 200 ปี บ้านสิงห์ท่า ชมตึกแถวโบราณงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับจีนเป็นกลุ่มอาคารกึ่งไม้กึ่งปูนประตูของบ้านส่วนใหญ่ในย่านนี้เป็นบานเฟี้ยม ชมบ้านดินโบราณและร่วมชมและชิมการสาธิตการทำอาหารจากปลาส้ม ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของยโสธร รวมระยะทางในการปั่นจักรยานในครั้งนี้ 55 กิโลเมตร และมีนักปั่นเข้าร่วมปั่นกว่า 500 คน

แสดงความคิดเห็น