อุบลราชธานี-จัดงานมหกรรมตลาดประชารัฐร่วมใจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมตลาดประชารัฐร่วมใจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ส่วนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา ผู้ประกอบการมีรายได้กว่า 49,899,032 ล้านบาท


นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดประชารัฐร่วมใจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี ณ ตลาดประชารัฐ ไนท์บาร์ซ่า สระ 200 ปี อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี แสดงการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์โดดเด่นของแต่ละอำเภอ ให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ จำนวนกว่า 100 ร้าน


โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐจังหวัด อุบลราชธานี มีจำนวนตลาดประชารัฐ 7 ประเภท จาก 9 ประเภท ซึ่งเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ดังนี้ มีผู้ประกอบการลงทะเบียน ทั้งหมด จำนวน 3,731 คน ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนมากที่สุด คือ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 1,635 คน และน้อยที่สุด คือ ตลาดประชารัฐต้องชม จำนวน 36 คน ผลรายได้ผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 – 14 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 49,899,032 ล้านบาท ตลาดประชารัฐที่มีรายได้มากที่สุด คือ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ รายได้ 22,679,125 บาท และรายได้น้อยที่สุด คือ ตลาดประชารัฐต้องชม รายได้ 385,650 บาท ส่วนตลาดประชารัฐที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในปฏิทิน คือตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ ตลาดวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ ตลาดหัวไฮ่ ปลายนา อำเภอสำโรง และตลาดไนท์บาร์ซาร์ สระ 200 ปี อำเภอน้ำยืน

ทั้งนี้จากผลการดำเนินการตลาดประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมา เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้ประชาชน ด้วยการพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการมีสถานที่ค้าขาย ที่เพียงพอครบทุกราย.

แสดงความคิดเห็น