ศรีสะเกษ-ชูข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อินทรีย์เป็นนวัตวิถี

จังหวัดศรีสะเกษ ชูข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อินทรีย์ เป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พาขี่รถอีแต๋นชมทุ่งนาเกษตรทิพย์ บ้านอุ่มแสง ของลุงบุญมี ย้อนอดีตการทำนาแบบโบราณสมัยปู่ย่า ตายาย สู่ยุคปัจจุบันที่ปลอดภัย

วันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ หมู่บ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตำนานต้นแสง ดินแดนข้ามหอมมะลิอินทรีย์ ผ้าไหมมัดหมี่ล้ำค่า แหล่งน้ำหนองบักจับงามตา เลิศล้ำงามประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกว่า ที่หมู่บ้านอุ่มแสงแห่งนี้ คือที่ตั้งของกลุ่มเกษตรทิพย์ ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งจากกุลาร้องไห้อินทรีย์ ที่ดีที่สุดของโลก โดยการนำของคุณบุญมี สุระโคตร และนอกจากจะมีข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุดแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่สามารถนำเอา ศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่9 มาปรับใช้อย่างได้ผลดี จนทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกร ปลอดภัยในการทำนา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่คนทั่วโลก อยากได้ข้ามหอมมะลิจากแปลงนาที่นี่ไปรับประทาน วันนี้ได้มีการขยายจากการขายข้าวหอมมะลิจากข้าวเปลือก นำมาสีเป็นข้าวสาร นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อื่นๆ อย่างมากมาย ส่งจำหน่ายในนามของกลุ่มเกษตรทิพย์ของลุงบุญมี และวันนี้ได้ทำการเปิดให้เป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านอุ่มแสง กลุ่มเกษตรกรทิพย์ พร้อมกับการปรับปรุงทุ่งนาข้าวหอมมะลิ ให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนักท่องเที่ยวจะมาถ่ายภาพกับทุ่งนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์แล้ว ยังมีสวนผักไฮโดรโปรนิกปลอดสาร ในกำแพงไม้ไผ่ขั่นบรรได อุโมงค์พืชผักสวนครัวที่มีขนาดใหญ่ ยาวที่สุดแล้ว พร้อมกับมีประวัติความเป็นมาของการทำนาข้าวนับตั้งสมัยปู่ย่า ตายาย พร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาคนอีสาน “ มาเบิ่งของเก่าผู้เฒ่าบ้านข่อยเด้อ “ โดยมี นายอำพล เข็มแก้ว พัฒนาการอำเภอราษีไศล พาเกษตรกรกลุ่มเกษตรทิพย์ นำเสนอต่อนักท่องเที่ยว และมี นายณรงค์กร เผื่อแผ่ ปลัดอวุโส ปฎิบัติราชการแทนนายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในการเปิดงาน

นายณรงค์กร เผื่อแผ่ ปลัดอวุโส กล่าวว่า กลุ่มเกษตรทิพย์เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาข้าวแบบปลอดภัยที่สุด โดยการนำพื้นที่นาในแถบทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ต้องเผชิญปัญหาความแห้งแล้งอย่างแสนสาหัส ขนาดสัตว์อย่างตัวกุลา ที่ถือว่าทนมากที่สุด มาเดินผ่านทุ่งนาในแถบนี้ ที่กินพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด, ยโสธร และศรีสะเกษ ยังร้องไห้ เพราะทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาล แต่แห้งแล้งไม่มีน้ำกินเลยในช่วงฤดูแล้ง แต่กลุ่มเกษตรทิพย์ สามารถนำพามาทำนาข้าวหอมมะลิ ข้าวที่มีผู้คนทั่วโลกอยากจะทานอย่างปลอดภัย โดยการนำของลุงบุญมี สุระโคตร ทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และขณะนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก ขายไปทั่วโลก ในราคาสูง พัฒนาการอำเภอ จึงได้นำเสนอที่จะเปิดเป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านอุ่มแสง กลุ่มเกษตรทิพย์ เพื่อนำนักท่องเที่ยวมาชมทุ่งนาข้าวหอมมะลิที่ปลอดภัยที่สุดในโลก เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากการขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ แล้ว ยังจะได้จำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ของชุมชนอื่นๆ จากผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ด้วย จากนี้ใครที่ต้องการมาท่องเที่ยวทุ่งนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ก็เชิญได้ทุกวัน

แสดงความคิดเห็น