กาฬสินธุ์-จัดใหญ่งานฮักกาฬสินธุ์ OTOP นวัตวิถีของดีบ้านฉัน

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดใหญ่ งาน “ฮักกาฬสินธุ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านฉัน” เปิดประตูบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ย่อส่วน 1,620 หมู่บ้าน ใน 18 อำเภอ เหลือ 63 หมู่บ้านของดี มาจัดแสดงเอกลักษณ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน พร้อมมอบรางวัลชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบจำนวนมาก


วันที่ 22 กันยายน 2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานฮักกาฬสินธุ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านฉัน โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยวกว่า 1,500 คนร่วมงาน และมีผู้ประกอบการ ร้านค้า จัดบูธจำหน่ายสินค้าจำนวนมาก


นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าการจัดงานฮักกาฬสินธุ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านฉัน เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาฬสินธุ์ เพื่อประสัมพันธ์หมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะวิถีความเป็นชาติพันธุ์พื้นเมือง เช่น ชาวผู้ไทยหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ ชาวไทญ้อ ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก ซึ่งเป็นการฉายภาพเอกลักษณ์ของดีที่โดดเด่น ซึ่งมีอยู่มากมากมาย กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ให้มีการยกระดับ พัฒนาต่อยอดให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยดำเนินโครงการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านฉัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างภาพจำใหม่ๆ และมุมมองใหม่ๆ ให้กับ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนที่มาเยือนกาฬสินธุ์ เกิดความรักความประทับใจในวิถีของชาวกาฬสินธุ์มากขึ้น


นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานฮักกาฬสินธุ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านฉัน เป็นการนำของดีที่หลากหลาย ด้านผลิตภัณฑ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินการโครงการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านฉัน ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการฯ จากทั้งหมด 1,620 หมู่บ้าน จาก 135 ตำบล ใน 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ เหลือ 63 หมู่บ้าน ซึ่งได้นำของดี ที่เป็นจุดเด่น มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานเดียวกัน ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ ที่ระลึก เสื้อผ้า อาหารประจำพื้นถิ่นที่หลากหลาย เช่น อ่อมญ้อ ลาบไก่ข้ามหลาม กำหนดจัดงาน 3 วัน โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ยกระดับการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างแรงจูงใจ เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ชุมชน ชาวบ้าน ที่ร่วมโครงการฯ และร่วมกันสร้างมิติใหม่ให้กับ จ.กาฬสินธุ์ ในการเปิดประตูบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงได้จัดมอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมากมายหลายรางวัล เช่น รางวัลหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบดีเด่น ซึ่งได้แก่บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ต.ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง รวมทั้งรางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น รางวัลศูนย์สัมมาชีพดีเด่น รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านฉัน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากหลายๆชนเผ่าใน จ.กาฬสินธุ์ ประกวดอาหารพื้นบ้าน ประกวดทูตการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี แสดงผลงานและประกวดศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนและครัวเรือนต้นแบบ การอนุรักษ์ผ้าไทย เวทีเสวนาของดีบ้านฉันวันวานยังหวานอยู่ เสวนาชุมชนพอเพียงต้นแบบ เสวนาอาชีพใหม่ชีวิตใหม่ และการประกวดหมอลำพื้นบ้านทำนองกาฬสินธุ์


จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวทุกภูมิภาค มาชมของดี เพื่อที่จะได้รับความประทับใจและรู้สึกรักกาฬสินธุ์มากขึ้น ในงาน “ฮักกาฬสินธุ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านฉัน” ซึ่งจะจัดติดต่อถึงวันที่ 23 กันยายน 2561 ขณะที่ในส่วนของการประกวดหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ ยังจะจัดต่อเนื่องถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์หลังเก่า

แสดงความคิดเห็น