จังหวัดนครราชสีมาร่วมจัดทำพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล

สองนายอำเภอร่วมกับคณะสงฆ์และโรงพยาบาลโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพร้อมชาวอำเภอพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาร่วมจัดทำพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเพื่อบูชาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่วัดเดิมตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อเวลา 16:00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2561. ที่อุโบสถวัดเดิมตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้มีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเพื่อบูชาพระซึ่งให้ประชาชนได้มาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นหลังจากเสร็จพิธีพุทธาภิเษกแล้วจะให้ประชาชนหรือญาติโยมได้บูชา หลังจากเสร็จพิธีพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประสงค์จะบูชาได้ติดต่อเพื่อนำไปบูชาจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการบูชาจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาต่อไปซึ่งบรรยากาศภายในงาน ได้มีพระอาจารย์เกจิดังได้มาร่วมทำพิธีพุทธาภิเษกแต่ฟังนี้อาทิเช่นครูบากฤษณะก็ได้เดินทางมาร่วมทำพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนี้โดยมีบรรดาญาติโยมและพี่น้องชาวอำเภอพิมายและโนนสูงได้มาร่วมทำพิธีกันอย่างหนึ่งแน่นทางด้านดอกเตอร์สิทธิพร. สุวรรณกลางประธานในพิธีจัดงานได้กล่าวว่า. การจัดทำพิธีพุทธาภิเษกนะครั้งนี้ตนได้เชิญพระเกจิอาจารย์ดังมาหลายท่านเพื่อทำพิธีพุทธาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่โดยเลือกที่อุโบสถวัดเดิมตำบลพิมายซึ่งเป็นสถานที่และเป็นวัดและอุโบสถเก่าแก่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องอำเภอโนนสูงและอำเภอพิมายตนจึงได้เลือกทำพิธีนะอุโบสถวัดเดิม ในครั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจที่จะบูชามีตังพระประพิฆเนศเพื่อนำไปบูชาต่อไปหากท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดมาได้ที่วัดเดิมตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา. หรือติดต่อโดยตรงที่ด็อกเตอร์สิทธิพร. สุวรรณกลาง. เบอร์โทร081-9972149.

แสดงความคิดเห็น