ยโสธร-จัดแรลลี่ ชมชิมช๊อป เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน

          จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมแรลลี่ ชม ชิม ช๊อป เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมบนเส้นทางหมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถี จำนวน 3 เส้นทาง ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร

          นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี กิจกรรมแรลลี่ ชม ชิม ช๊อป เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้จัดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของการเปิดหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี จำนวน 3 เส้นทาง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน พร้อมร่วมชิมอาหารพื้นถิ่นรสเลิศ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการให้คณะสื่อมวลชนและผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อันล้ำค่าของหมู่บ้าน ชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งกิจกรรมแรลลี่ ชม ชิม ช๊อป เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แบ่งเส้นทางออกเป็น 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 หมู่บ้านหัตถกรรมหมอนขิด การเกษตรอินทรีย์วิถีอีสาน และชมความงามของวัดล้านขวด เส้นทางที่ 2 ชมและชิมเนื้อโคขุนของกลุ่มเกษตรกรโคขุน หนองแหน ชมโบสถ์คริสที่ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและชมสะพานไม้เก่าแก่ข้ามลำห้วยสะแบกที่มีอายุกว่า 70 ปี เส้นทางที่ 3 กราบนมัสการพระธาตุกู่จาน ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เยี่ยมชมชุมชนทำมาลัยข้าวตอกของชาวตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ซึ่งเป็นชุมชนทำมาลัยข้าวตอกเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีการนำข้าวเปลือกไปคั่วให้แตกออกเป็นดอกสีขาวก่อนจะนำไปร้อยเป็นพวงมาลัยขนาดต่างๆก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา และสุดท้ายเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านพร้อมกับเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านและเช็คอินกับจุดชมวิวริมแม่น้ำชีบ้านแจนแลน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะสื่อมวลชนในจังหวัดยโสธรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เส้นทางละ 15คัน คันละ 4 คน รวมทั้งหมด 3 เส้นทาง จำนวน 45 คัน เพื่อให้ทุกคนได้ลงพื้นที่จริง สัมผัสวิถีชีวิตจริงและได้เห็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมแต่ละชุมชน ตลอดเส้นทางผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมเล่นเกมส์เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท

               นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเป็นแนวคิดในการพัฒนาโอท็อปรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ อันจะส่งผลให้คนในชุมชนไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานออกไปหารายได้ต่างพื้นที่ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาโอท็อป จากรูปแบบเดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปจำหน่ายในตลาดนอกชุมชนมาเป็นการดึงดูดให้คนต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของฝาก ของที่ระลึก สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น