สุรินทร์-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า

ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA  ให้แก่ชุมชนโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และเปิดศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย และถูกวิธี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะขายโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA” ไปยังชุมชนอื่นๆ โดยกำหนดพื้นที่ 12 ชุมชนทั่วประเทศ  ชุมชนโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งของชุมชนต้นแบบ  เป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย และถูกวิธี

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่โรงเรียนโคกยางวิทยา  ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA  ให้แก่ชุมชนโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  และเปิดศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย และถูกวิธี โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์ นายอำเภอปราสาทกล่าวต้อนรับ และ นายชวลิต  จันทร์สว่าง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาทกล่าวรายงาน

หลังจากนั้น นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำพิธีเปิดโครงการ พร้อมส่งมอบโครงการให้แก่ ส่งมอบโครงการชุมชนลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA  ให้แก่ นายประภาส ศรีจันทร์ นายอำเภอปราสาท เพื่อมอบให้ชุมชนโคกยางต่อไป

พร้อมกันนี้ นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เดินดูนิทรรศการ หุ้นยนต์ของนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุนเยาวชน  และรับฟังนิทรรศการของวิทยากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เสร็จแล้ว ได้ร่วมกันเปิดป้ายอาคารศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย และถูกวิธี

นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงการมาส่งมอบโครงการชุมชนลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้าPEA ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าได้อย่างระมัดระวัง ถูกวิธี และปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนแบบบูรณาการ ให้แก่กลุ่มนักเรียน ครู อาจารย์ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ครบวงจร เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า และความปลอดภัยทั้ง 4 ภาค ภาคละ 3 ชุมชน รวม 12 ชุมชนทั่วประเทศ  เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบที่มีสื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยื่น และวันนี้ได้มามอบโครงการนี้ให้ที่ชุมชนโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของโครงการหนึ่งใน 12  ชุมชนทั่วประเทศ…

แสดงความคิดเห็น