ยินดี อุทัย สิงห์ทอง หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ “สิงห์ทอง” มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 93 ราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง1201 ชั้น 12 ตึกรัฐศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดยภายในงาน มีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรฯ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1) นายอุทัย สิงห์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สพจ.กาฬสินธุ์
2) นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สพจ.สตูล
3) น.ส.สรัลนุช โพธิ์ชัยโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4) นายอมร ธุษาวัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สามารถรับชมพิธีมอบเกียรติบัตรฯ ย้อนหลัง ได้ทางแฟนเพจ “รอบรั้วราม”

แสดงความคิดเห็น