กาฬสินธุ์-เชิญร่วมเดินวิ่งปั่นทุกก้าวสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แถลงข่าวความพร้อมการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ เชิญชวนประชาชนสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ดึงสมรักษ์ คำสิงห์ นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทย  อี๊ด โปงลางสะออน และก้อง ห้วยไร่ ศิลปินนักร้อง  นำขบวนเชิญชวนบริจาค  กำหนดวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในเขต  18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง  473  กิโลเมตร ตั้งเป้ารายได้ 60 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ เพื่อหางบสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมี นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ สมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก อี๊ด โปงลางสะออน ศินปินนักร้อง และนพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ร่วมแถลง และมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาล ชมรมจักรยาน ร่วมงานจำนวนมาก

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้ก่อสร้างอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  เพื่อใช้เป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วยห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน, ห้องผ่าตัด,   หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม, หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม และหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วย โดยมีกำหนดเปิดให้บริการแก่ประชาชนประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562   แต่ยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นจำนวนมาก จึงต้องระดมทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้เพียงพอกับการให้บริการ

นายไกรสร กล่าวอีกว่า ดังนั้น จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดโครงการหารายได้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ขึ้น กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ซึ่งจัดไปแล้วและได้รายได้ประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งลำดับต่อไปคือจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น และการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ทั้งนี้ เพื่อระดมทุนหารายได้จัดซื้อทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ด้านนพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ในโครงการจัดหารายได้ครั้งนี้ โดยเป็นการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น รับบริจาค ในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในเขต 18 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 473 กิโลเมตร ตั้งเป้ารายได้ 60 ล้านบาท

นายแพทย์บรรพจน์ กล่าวอีกว่า ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทย  อี๊ด โปงลางสะออน, ก้อง ห้วยไร่ เบล ขนิษฐา ศิลปินนักร้อง นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง และหลวงพี่โตโต้ ร่วมทอล์ค โชว์ นำขบวน ซึ่งหากมีครุภัณฑ์ครบถ้วน จะช่วยลดความแออัดของคนไข้ และไม่ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นถึงปีละ 15,000 คน

อย่างไรก็ตาม สมรักษ์ คำสิงห์ และอี๊ด โปงลาง สะออน ได้ประกาศเชิญชวนประชาชนตามตลอดเส้นทาง และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน ซึ่งถือเป็นการให้ และเป็นการทำบุญมหากุศล เพราะครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้หายจากอาการเจ็บป่วย การร่วมบริจาคครั้งนี้จึงถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ จึงขอเชิญชวนทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน โดยสมรักษ์ คำสิงห์  อี๊ด โปงลางสะออน และก้อง ห้วยไร่ จะเดิน วิ่ง นำขบวนตลอด 4  วัน พร้อมนำทีมงานศิลปินนักร้อง จัดมินิคอนเสิร์ตมอบความสุขในภาคค่ำด้วย

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ เพื่อหางบสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น