หนองคาย-มอบเครื่องมือแพทย์ชุดกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง

                พระอาจารย์จันมี อนาลโย พร้อม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบชุดกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง มูลค่า 8 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

                วันที่ 10กันยายน 2561 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พระอาจารย์จันมี อนาลโย เจ้าอาวาสวัดป่าแก้งใหม่ พร้อมคณะ ได้นำเครื่องมือแพทย์ชุดกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง มูลค่า 8 ล้านบาท มอบให้กับนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ไว้ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วย

                ชุดกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง เครื่องนี้ เป็นเครื่องที่สองในประเทศไทย สามารถช่วยให้แพทย์ผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ขนาดแผลเล็กกว่าการผ่าตัดแบบเดิม และผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดน้อยลง สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติ ทำงานได้เร็วขึ้น

                การมอบเครื่องมือแพทย์ชุดนี้ให้เนื่องจากทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ให้บริการประชาชนในจังหวัดหนองคาย จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวลาวที่เดินทางมารับการรักษาพยาบาล แต่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นยังขาดแคลน ทางนายสุชาติ นพวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จึงดำเนินการจัดสร้างพระเครื่องพระอาจารย์จันมี อนาลโย ขึ้นมา รายได้นำมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลในครั้งนี้.

แสดงความคิดเห็น