บึงกาฬ-เปิดงานแข่งขันเรือยาวไทยลาวเวียดนามชิงเจ้าสายน้ำโขง

วันที่ 8 กันยายน2561  ที่ ถนนข้าวเม่าริมฝั่งแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านบุนมา บุจะเลิน รองเจ้าแขวง แขวงบอลิคำไซ และคณะ / ท่านฮว่าง ดึกเหวี่อง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะ / ท่านคำไพ พันทองดี รักษาการกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะ / ท่านเล ฝุเซิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและกีฬาจังหวัดกวางบิ่งห์  / ตลอดจนข้าราชการพ่อค้าประชาชนให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานในวันนี้เป็นจำนวนมาก

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ กล่าวว่า การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดบึงกาฬ เป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2510 เป็นต้นมา มีการเชิญเรือในท้องถิ่นและจังหวัดภาคอื่นๆ รวมทั้งเรือจาก สปป.ลาว และเวียดนาม เข้ามาร่วมแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ซึ่งในปีนี้มีทีมเรือ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 27 ลำ แบ่งเป็นประเภท ดังนี้  1.เรือขนาดใหญ่ 50 – 55 ฝีพาย (ทั่วไป) 2.เรือขนาดใหญ่ 50 – 55 ฝีพาย(ภายในจังหวัดบึงกาฬ) 3.เรือขนาดกลาง 20 – 25 ฝีพาย(ภายในจังหวัดบึงกาฬ/แขวงบอลิคำไซ) 4.เรือยาวขนาดกลาง 20 – 25 ฝีพาย(มิตรภาพไทย-ลาว-เวียดนาม)

สำหรับทีมเรือที่ชนะเลิศ ทั้ง 4 ประเภท จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล รวมกว่า จำนวน 699,000 บาท นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด โอทอปและโอดอป ไทย-ลาว พร้อมสินค้า ธงฟ้าราคายุติธรรมกว่า 60 บูท และมีการแสดงวงดนตรีของนักร้องชื่อดังและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองจากแขวงบอลิคำไซและจากจังหวัดบึงกาฬตลอดทั้ง 5 วัน 5 คืนของการจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายนนี้ ณ ลำน้ำโขงถนนข้าวเม่าริมโขง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

แสดงความคิดเห็น