ศรีสะเกษ-เภสัชกรไม่เห็นด้วย พ.ร.บ.ยาใหม่เชื่อเอื้อกลุ่มทุน

เภสัชกร ที่ทำงานประจำยังร้านขายยา คอยจัดยาให้แก่ผู้ป่วย หรือ ญาติที่มาหาซื้อยาไปรักษาผู้ป่วย ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.ยาที่จะออกมาใหม่ เชื่อว่าจะเป็นการสร้างความแตกแยกให้เภสัช กับ พยาบาล เพื่อเอื้อกลุ่มทุนใหญ่

วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ ร้านขายยาแห่งหนึ่งในตัวเมืองศรีสะเกษ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนร้านหนึ่ง และเป็นร้านที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะมีเภสัชกรอยู่ประจำที่ร้านตลอดการเปิดร้าน เพื่อที่จะได้พิจารณา วิเคราะห์คำบอกเล่าถึงอาการของผู้ป่วยที่มาหาซื้อยาไปรักษา หรือบรรดาญาติๆ ที่มาหาซื้อยาไปให้กัน โดยจะมีเฉพาะยาที่อยู่ในการควบคุมตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการจำหน่ายขายได้เท่านั้น รวมทั้งบางครั้งก็จะมีถือใบสั่งยาของแพทย์ – พยาบาล มาหาซื้อเพิ่มได้ เป็นการรีพิวร์ยาตามที่หมอสั่ง แต่ผู้ป่วยอาจจะใช้ยาหมด ไม่อยากไปรอคิวยาวๆ ที่โรงพยาบาล ก็จะมาหาซื้อยาเดิม เภสัชกรก็จะดูจากสลากเดิมก่อนจัดให้ พร้อมการสอบถามอาการ วิเคราะห์ตามความรู้ที่เรียนมา พร้อมประสบการณ์ที่สร้างสมมากว่า 20 ปีที่ขายยามายังร้านนี้ วันนี้ได้ทำการศึกษาข้อมูลของ พ.ร.บ.ยาที่กำลังพูดคุยเป็นข่าวกันว่าจะออกมา โดยเมื่อศึกษาแล้ว ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเนื้อหาเชื่อเอื้อต่อกลุ่มนายทุนใหญ่ แต่ประชาชนเสี่ยง

นางกิตติยา เกียรติอมรางศ์ เภสัชกรใบอนุญาตเลขที่ ภ.5036 ประจำร้านขายยา เปิดเผยว่า ที่ผ่านๆ มาในการการเรียนของเภสัช กว่าจะมาเป็นเภสัชกรที่สามารถจ่ายยาได้ไม่ใช้เรื่องง่าย เพราะมันเป็นวิชาชีพที่เรียนกันมากว่า 5 ปี จะต้องรู้เรื่องโครงสร้างของยา รู้ว่ายาไหน โครงสร้างเป็นเช่นไร มีคุณ มีโทษอะไรบ้าง ผู้ป่วยที่จะใช้ยาแต่ละตัวได้จะต้องมีภูมิคุ้มกัน เพราะทุกคนไม่ใช้จะใช้ยาประเภทเดียวกันได้หมด และที่สำคัญก็คือ จะต้องผ่านการตรวจโรคจากแพทย์ก่อน หรือแม้กระทั้งบางครั้ง แพทย์สั่งยามา เภสัชก็จะต้องมาดู มาสอบทานก่อนว่า เหมาะกับผู้ป่วยรายนั้นๆ หรือไม่  และเมื่อเภสัชสอบถามผู้ป่วย บ้างครั้งอาจจะต้องขอให้แพทย์ – หมอ ทำการเปลี่ยนใบสั่งยาด้วย นับว่าขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้เป็นการสอบทานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ที่จะได้รับการรักษาที่หายขาดจากโรคภัย และตามที่มีข่าวว่า พ.ร.บ.ตัวใหม่กำลังจะออกมา ตนเองได้มีส่วนในการส่งข้อคิด ความเห็นในร่างดังกล่าวไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับความใส่ใจในความคิดเห็นของเภสัชกรที่ส่งไปมากนัก และเชื่อว่าหากปล่อย พ.ร.บ.ตัวนี้ออกมา และพยายามจะสามารถมาจ่ายยาได้ ก็จะทำให้ร้านค้าเล็กๆ ที่มีป้ายพยาบาลแขวนเฝ้าร้าน แล้วปล่อยให้เด็กในร้านจ่ายยาได้ก็น่าที่จะสร้างความเสี่ยงให้กับประชาชนอย่างมาก รวมทั้งอาจจะเป็นร้านของนายทุนใหญ่ที่จะสามารถขายยา จัดยา ได้เช่นกัน จึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ขอคัดค้าน พ.ร.บ.นี้เพื่อประชาชนปลอดภัยในการใช้ยารักษาโรค

แสดงความคิดเห็น