หนองคาย-องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27

                องคมนตรีไปติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

                วันนี้ (7 ก.ย.61) เวลา 13.25 น. พลเรือเอกพงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการส่วนกลาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ประชุมรับฟังการบริหารจัดการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ชมการจัดการเรียนการสอนด้านการประกอบอาชีพ ชมนิทรรศการภาพวาดฝีมือนักเรียน ชมการแสดงฟ้อนรำชุดเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ของนักเรียน พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสความห่วงใยเยาวชนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติไปกล่าวกับครูและนักเรียน ตลอดจนมอบสิ่งของพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

            สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นเวลา 19 ปีแล้ว ได้จัดใช้เป็นสื่อการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครบ 12 ชั้น ถือเป็นการสนองการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสนองการปฏิรูปการศึกษา ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ สนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในการขจัดภัยความไม่รู้หนังสือให้แก่ปวงชนชาวไทยที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย มีครู 62 คน และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 1,065 คน.

 

แสดงความคิดเห็น