มุกดาหาร-สถานการณ์น้ำโขงที่มุกดาหาระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น

มุกดาหาร – สถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหาร วัดที่ศูนย์อุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร ล่าสุดอยู่ที่ 12.65 เมตร ระดับวิกฤต 12.50 เมตร สูงกว่าระดับวิกฤต 15 เซนติเมตร ลดลงจากเมื่อวาน 10 เซนติเมตร ส่วนเรือโดยสารข้ามฟากระหว่างมุกดาหาร – สะหวันนะเขต ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น เพื่อความปลอดภัยกับผู้โดยสารให้ใส่เสื้อชูชีพ และห้ามบรรทุกเกินกำหนด
วันที่ 3 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหาร วัดที่ศูนย์อุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร ล่าสุดอยู่ที่ 12.65 เมตร ระดับวิกฤต 12.50 เมตร สูงเกินกว่าระดับวิกฤต 15 เซนติเมตร ลดลงจากเมื่อวาน 10 เซนติเมตร ส่วนเรือโดยสารข้ามฟากระหว่างมุกดาหาร – สะหวันนะเขต ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น เพื่อความปลอดภัยกับผู้โดยสารให้ใส่เสื้อชูชีพทุกคน ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด และห้ามบรรทุกสิ่งของเกินน้ำหนักที่กำหนด ห้ามเทินสิ่งของชั้นบนหลังคาเรือโดยเด็ดขาด อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย..

แสดงความคิดเห็น