มุกดาหาร -ผู้ว่า ฯ เรียกด่วน 3 อำเภอติดริมโขงเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย

มุกดาหาร – ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เรียกด่วน 3 อำเภอที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง หารือรับสถานการณ์มวลน้ำโขงไหลมาจากทางตอนเหนือ


วันที่ 2 กันยายน 2561 ที่บริเวณวัดศรีมงคลเหนือ เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 อำเภอ อาทิ อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอดอนตาล ที่มีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง เข้าหารือและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกและตกหนักใน สปป.ลาว ประกอบกับเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว ได้เร่งระบายน้ำปริมาณมากลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้น จากเดิมอยู่ในเกณฑ์ 50 – 100 เซนติเมตร และจะทำให้มีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งบางแห่ง

ด้าน นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในวันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม สืบเนื่องจากกรณีจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จากการประมาณสถานการณ์ คาดว่าประมาณ 3 วัน น้ำจะมาถึงจังหวัดมุกดาหาร ได้สรุปภาพรวมมีหมู่บ้านต่าง ๆ ที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่น่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 20 หมู่บ้าน และชุมชนอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอกับอีก 1 เทศบาลฯ ที่อำเภอหว้านใหญ่ จะมีลำห้วยประมาณ 7 สาย บริเวณปากลำห้วยก็จะมีหมู่บ้านตั้งอยู่ประมาณ 7 หมู่บ้านในอำเภอเมืองมุกดาหาร มี 2 ลำห้วย 4 หมู่บ้าน ส่วนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารมี 2 ลำห้วย 7 ชุมชน และที่อำเภอดอนตาล มี 7 ลำห้วย 9 หมู่บ้าน ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ในวันนี้ได้มาวางแผนร่วมกันในการเตรียมการเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการอพยพสิ่งของขึ้นที่สูง และแนวทางการช่วยเหลือเมื่อได้รับความเสียหาย ในเรื่องของพื้นที่การเกษตรด้วย
สำหรับเตรียมความช่วยเหลือ ได้แบ่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือมีกำลัง มีรถ มีเรือ ไปสแตนบายให้ และให้ทางชลประทานได้ตรวจสอบน้ำกับพื้นที่ตอนบนแต่ละวัน หรือ 12 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเตือนสถานการณ์ นอกจากนี้ได้มอบอำนาจให้ทางเทศบาลฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจตราระดับน้ำให้สัญญาณปักธงแดง และมอบให้ทางตำรวจน้ำ ได้กำชับดูแลในส่วนของเรือที่จะข้ามฝั่ง และกำชับผู้โดยสารมาตรการเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และน้ำหนักบรรทุก และไม่ให้เทินของขึ้นไปชั้นบน ถ้ามีกระแสน้ำแรงก็ขอให้หยุด ส่วนในระดับอำเภอตลาดนัดในช่องทางธรรมชาติก็ขอให้พิจารณาความเหมาะสม


ส่วนในเรื่องเยียวยาความเสียหายก็รอหลังน้ำลด ระหว่างเกิดภัยให้ถ่ายภาพประกอบ เพื่อเป็นหลักฐานว่าจริงหรือไม่จริง โดยมอบให้ทาง ปภ. เป็นหน่วยงานประสาน ให้พร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อมีเกิดเหตุการณ์
สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนขอให้ติดตามสถานการณ์ทางราชการเป็นระยะ ๆ เนื่องจากว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน เพียงแต่ว่าจะเพิ่มมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีช่องทางต่าง ๆ อาทิ วิทยุ สื่อมวลชน และช่องทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในขณะนี้สูงเกินวิกฤตแล้ว 30 เซนติเมตร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าว.

แสดงความคิดเห็น