ศรีสะเกษ-คณะกรรมการตามไปสอบถึงรพ.สาวท้องแก่รอสัมภาษณ์ไม่ไหว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยให้สอบได้ ขณะเดียวกันมีสาวท้องแก่มารายงานัวเข้าสอบ แต่ไม่สามารถรอได้ เจ็บท้องคลอดต้องหามส่ง รพ.คลอดเสร็จคณะกรรมการเห็นมนุษยธรรม ตามไปสอบให้ที่โรงพยาบาล

ที่ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในนามประธานคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2561 มีผู้มีสิทธิ์สอบใน 32 วิชาเอก จำนวน 1,334 คน ใช้ห้องสอบจำนวน 53 ห้องสอบ ที่ ห้องเรียนแทบทุกห้องของโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษเป็นสถานที่สอบสัมภาษณ์ ไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 โดยก่อนเปิดสอบสัมภาษณ์ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัด ได้ทำการประชุมชี้แจง แก่คณะครูผู้สอบ เพื่อให้แนวทางในการสอบสัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เอนเอียงไปเพื่อเป็นการส่อไปในทางช่วยใครบุคคลในบุคคลหนึ่ง และเพื่อความเป็นธรรม ก่อนแยกย้ายกันนั่งสอบ ได้มีการจับสลากของคณะกรรมการทุกคน ที่จะเข้าไปนั่งประจำโต๊ะสอบสัมภาษณ์ เพื่อไม่ให้ทราบล่วงว่า คณะกรรมการท่านใดจะได้เข้าไปสอบห้องใด และได้จับคู่กับคณะกรรมการท่านใดล่วงหน้า และขณะที่ทำการสอบ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ในนามประธานคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์ ได้รับรายงานมาจาห้องสอบว่า มีสาวท้องแก่รายหนึ่ง ขณะที่รอเข้าห้องสอบ ได้เกิดเจ็บท้องคลอดลูกอย่างแรง จึงขอลากะทันหัน ไปเพื่อเข้าห้องคลอดลูกที่โรงพยาบาลยโสธร ตามที่ตนเองได้ฝากท้องไว้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งที่น่าดีใจ และเสียใจ อาจจะเสียโอกาสไปพร้อมๆ เพื่อจะต้องสละสิทธิ์ ซึ่งคณะกรรมการได้เข้าหารือกับประธาน และคณะกรรมการกลางสอบ จึงได้ลงมติ อนุญาตให้ไปคลอดก่อนได้ และคณะกรรมการก็ได้ ติดตามไปให้รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ที่เตียงคลอดในบ่ายของวันเดียวกันนี้
โดยในบ่ายของวันที่ 1 กย.2561 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในนามประธานคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2561 ได้มอบหมายแต่งตั้งให้ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ห้องที่ 21 ไปเยี่ยมคลอด และเปิดดอกาสให้ผู้ที่ลาคลอดอย่างประทันหัน ได้ลงชื่อรายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ยังเตียงคลอดได้ โดยขออนุญาติจากทางโรงพยาบาลยโสธร อย่างถูกต้องตามกฎหมายของทางโรงพยาบาล ในนามของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

ซึ่งผู้ที่นอนพักรักษาตัวภายหลังคลอดลูกแล้วก็คือ นางสาวชรินทิพย์ เพ็ญเนตร ผู้สมัครสอบในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยคระกรรมการได้ให้ผู้สอบ ได้ลงชื่อรายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทำการสอบสัมภาษณ์ ก่อนเดินทางกลับมาเพื่อรวมรวบคะแนนเข้ากับกลุ่มผู้ที่สอบรายอื่นๆ ซึ่งผลการสอบ จะประกาสผลในวันที่ 6 กันยายน 2561 นี้พร้อมกัน ซึ่งนับว่าคณะกรรมการชุดที่สอบในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีเหตุจำเป็น เร่งด่วน ได้รายงานตัวเข้าสอบได้นับเป็นการดำเนินการที่เห็นแก่มนุษยธรรมอย่างแท้จริง โดยยืนยันว่าจะไม่มีคะแนนพิเศษกว่าบุคคลอื่นแต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น