หนองคาย-ผู้ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบอาหารสัตว์

                        ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรบ้านท่าจาน ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย พร้อมมอบปัจจัยพืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบด้านพื้นที่เลี้ยงสัตว์จากน้ำท่วม

                        เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) ที่บ้านท่าจาน หมู่ที่ 5 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ พร้อมทั้งได้มอบปัจจัยพืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบด้านพื้นที่เลี้ยงสัตว์จากน้ำท่วม 6 ราย เป็นหญ้าฟ่อนอัดแห้งจำนวน 1 ตัน

                        นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 กล่าวว่า วันนี้ได้ลงมาตรวจติดตามสถานการณ์ของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายของปี 61 ซึ่งได้มีการมอบพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งยา แร่ธาตุต่าง ๆให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้เกษตรกรยังมีพื้นที่ที่สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ได้ ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับเสียหายสัตว์ล้มตาย แต่น้ำที่ยังท่วมอยู่ในบางพื้นที่ได้ส่งผลกระทบให้เกษตรกรขาดแคลนอาหารสัตว์ ซึ่งตอนนี้ทางปศุสัตว์ได้เร่งผลิตและสนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อนรวมทั้งอาหารสดของศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ มาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

                       นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนของการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุทกภัยจะมีแผนอยู่ 3 ระยะ ระยะแรกคือระยะเตรียมการก็จะมีการแจ้งเตือนเกษตรกรให้ขนย้ายสัตว์หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะเกิดอุทกภัย ระยะต่อมาคือช่วงที่เกิดภัยถ้าหากเป็นภัยที่ค่อนข้างมีระดับน้ำท่วมสูง ก็จะมีการสูบน้ำออก ระยะสุดท้ายคือหลังภัยจะมีการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ และของบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ซึ่งปีนี้มีการลดดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็นต์แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยด้วย.

แสดงความคิดเห็น