ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำ ล่าสุด 12.79 เมตร

มุกดาหาร- ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำโขง ที่บริเวณวัดศรีมงคลเหนือ เอ่อเข้าท่วมพื้นที่วัดแล้วบางส่วน ซึ่งระดับวิกฤตรอบที่ 2 ยังคงมีน้ำทางตอนเหนือไหลลงมาเพิ่ม และน้ำในลำห้วยสาขาไหลเข้าท่วมใน 3 อำเภอ ที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง


วันที่ 28 สิงหาคม 2561  นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โยธาธิการและผังเมืองมุกดาหร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเทศบาลเมือง ตำรวจน้ำ ตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร และชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำที่บริเวณวัดศรีมงคลเหนือ ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังคงมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรอบที่ 2 ล่าสุดน้ำโขงมีระดับสูงเกินระดับวิกฤต วัดที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร ล่าสุดอยู่ที่ 12.79 เมตร เกินระดับวิกฤตแล้ว 29 เซนติเมตร


นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ในวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น 11 เซนติเมตร มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากว่ามีการระบายน้ำที่เขื่อนน้ำงึม ของ สปป.ลาว มีการระบายน้ำ ส่วนพื้นที่ทางตอนในมีการระบายน้ำอยู่ในระดับปกติ เชื่อว่าน้ำน่าจะขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดย MRC ประกาศพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นถึงสิ้นเดือน ระดับน้ำน่าจะล้นตลิ่ง ขณะนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่พื้นที่ชั้นใน และให้ทางเทศบาลเมืองปักธงแดงตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง สัญลักษณ์การแจ้งเตือนอันตราย และได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนได้อพยพสิ่งของขึ้นในที่สูง เนื่องจากน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเรื่อย ๆ


ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการเดินเรือโดยสารตอนนี้ก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลว่า ถ้าหากมีความจำเป็นให้งดเดินเรือ ถ้าในขณะนี้สามารถเดินได้ก็ใช้มาตรการเข้มในเรื่องของการตรวจตราการบรรทุกจำนวนคน บรรทุกสิ่งของ ถ้าจำเป็นขอเพิ่มเที่ยวเดินเรือ ส่วนผู้โดยสารให้ใส่เสื้อชูชีพทุกคน ส่วนพื้นที่ชั้นในอำเภอดอนตาล น้ำได้เอ่อท่วมพื้นที่ 2 ฝั่ง ตลอดทั้งลำห้วยสาขาต่าง ๆ ส่งผลกระทบถึงนาข้าวของพี่น้อง ส่วนเรื่องของความเสียหายก็คงจะสำรวจกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศพื้นที่ชั้นในไปหมดแล้ว ขอให้ประชาชนที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำโขง พื้นที่ลุ่มให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำทุกระยะ ถ้ามีการร้องขอทางหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมเข้าช่วยเหลือ


ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาศรีมุกดา ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยติดริมฝั่งลำห้วยมุก ซึ่งรอบที่ผ่านมาก็ท่วม ส่วนที่อำเภอหว้านใหญ่ก็มีน้ำท่วมบางส่วน ในส่วนช่องทางแจ้งเตือนประชาชน อาทิ ทางไลน์ ทางวิทยุ และทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชน


ด้านนายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร กล่าวว่า ในส่วนน้ำในอ่างพื้นที่ชลประทาน มีความจุอ่างเกิน 80 % มีอยู่จำนวน 8 แห่ง ทั้งหมดมีจำนวน 21 แห่ง ได้ทำกาลักน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากอ่าง เพื่อรักษาระดับน้ำในอ่าง..

แสดงความคิดเห็น