ธ.ก.ส.บริจาครถฉุกเฉิน ให้ รพ.ศรีสะเกษ ไว้รับส่งผู้ป่วย

ธ.ก.ส. ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งมอบรถยนต์พยาบาล EMS พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยประจำรถรวมมูลค่า 1.95 ล้านบาท  ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามโครงการ ความสุขจากการให้ สังคมดีเริ่มต้นที่ตัวเรา และยังพบว่าโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีรถฉุกเฉินเพียง 9 คัน ใช้งานแล้วกว่า 10 ปี

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายชิตชัย  สุวิชาเชิดชู  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. นำคณะผู้บริหารธนาคาร ธ.ก.ส. ภาคอีสานตอนล่าง มาร่วมกันประกอบพิธี ส่งมอบรถยนต์ตู้พยาบาลฉุกเฉิน EMS พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยประจำรถรวมมูลค่า 1.95 ล้านบาท  ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามโครงการ ความสุขจากการให้ สังคมดีเริ่มต้นที่ตัวเรา และยังพบว่าโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีรถฉุกเฉินเพียง 9 คัน ใช้งานแล้วมาก กว่า 10 ปี ขณะที่โรงพยาบาลศรีสะกเษ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์รักษาผู้ป่วย ไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ไหนต่ออีกแล้ว ภายใต้ปริมาณของผู้ป่วยที่จะต้องรับผิดชอบราว 1.5 ล้านคน โดยในความเป็นจริง โรงพยาบยาลยังขาดอุปกรณ์ในการช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยอีกมาก วันนี้ ธ.ก.ส.ภาคอีสานตอนล่าง และ พนักงาน ธ.ก.ส.ในสังกัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นางสาว สุวิมล อรอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศณีสะเกษ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมที่มีให้กัน ในการมอบรถ EMS พร้อมอุปกรร์ช่วยชีวิตกู้ชีพครบถ้วนติดตั้งอยู่ภายในรถ ให้กับทางโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามโครงการร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) “ความสุขจากการให้ สังคมดีเริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยมี แพทย์หญิง เพิ่มศิริ  เลอมานุวรรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของในครั้งนี้

นายชิตชัย สุวิชาเชิดชู ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า  การบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และรถพยาบาลในครั้ง ถือเป็นปีแรกและเป็นคันแรกของกิจกรรมความสุขจากการให้ สังคมดีเริ่มต้นที่ตัวเรา ด้วยความร่วมมือกันของพนักงาน ธ.ก.ส.ในภาคอีสานตอนล่างกว่า 3,100 คน ที่ร่วมใจกันบริจาคเงินมาซื้อจัดหารถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินมอบให้ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นแห่งแรก โดยทั้งหมดทั้งรถ และการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยกู้ชีพผู้ป่วยขณะนำส่ง รับส่งผู้ป่วย มูลค่ารวม 1,950,000 บาท โดยทางฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะได้จัดให้มีโครงการที่จะต่อยอดในการร่วมบริจาคเช่นนี้กันต่อไปในทุกๆปี โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามโรงพยาบาลจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้ และสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยเฉพาะเราเชื่อว่า ผู้ป่วยร้อยละ 80 % นั้นเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.อย่างแน่นอน นั้นก็หมายความว่า เราได้ดูแลลูกค้าของเราในอีกด้านหนึ่งด้วย

ด้าน แพทย์หญิง เพิ่มศิริ  เลอมานุวรรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า  ตอนนี้โรงพยาบาลศรีสะเกษ ของเราได้มีการยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วจากเดิมเป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ทำให้ตอนนี้ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษ เราได้มีการพัฒนาทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ มากมายโดยเฉพาะอาคารทางการแพทย์เราได้มีการก่อสร้างขึ้นหลายตึก แต่ที่สำคัญที่ยังขาดอยู่ก็คือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากตอนนี้เราได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้ว จำต้องมีวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยรองกับผู้ป่วยที่จะเข้าใช้บริการในโรงพยาบาล โดยวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลต้องการมากที่สุดคือ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการผ่าตัดสมอง ,เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการผ่าตัดดวงตา และอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยหลังผาตัด  ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดศรีสะเกษ แล้วแต่จากการประเมินตรวจดูแล้วก็ยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์อีกมาก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งในวันนี้ทาง ธ.ก.ส. ได้มาส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาล ก็ถือว่าเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดแคลน เนื่องจากขณะนี้ เรามีรถตู้รับส่งผู้ป่วยอยู่เพียง 9 คัน และใช้การมานานกว่า 10 ปีแล้ว จึงถือว่าจำเป็นมากๆ ในสิ่งที่ ธ.ก.ส.ได้ร่วมบริจาคมา ในนามตัวแทนโรงพยาบาลศรีสะเกษ ในนามของผู้ป่วยทุกคนในจังหวัดศรีสะเกษ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

จากนั้นท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะกเษ ได้ร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจสอบรถตู้ฉุกเฉิน อุปกรณ์ช่วยกู้ชีพที่ติดตั้งมาอยู่ภัยในรถฉุกเฉิน ก่อนที่ได้รับมอบจา กพนักงาน ธ.ก.ส.ภาคอีสานด้วย

แสดงความคิดเห็น