ระดับน้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารสูงขึ้น ล่าสุดอยู่ที่ 11.88 เมตร

มุกดาหาร –ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมุกดาหาร ไม่กระทบตลาดอินโดจีน ซึ่งทางเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดพื้นที่ขายสินค้าชั่วคราวให้ผู้ประกอบการค้าได้ขึ้นมาขายข้างบนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ส่วนระดับน้ำโขง วัดที่ศูนย์อุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร ล่าสุดอยู่ที่ 11.88 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 24 เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 62 เซนติเมตร ซึ่งระดับวิกฤตอยู่ที่ 12.50 เมตร


วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงาน ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมุกดาหาร ล่าสุดวัดที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร ระดับน้ำในแม่น้ำโขงล่าสุดอยู่ที่ 11.88 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 24 เซนติเมตร โดยระดับวิกฤตอยู่ที่ 12.50 เมตร ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากน้ำทางเหนือ ไหลลงสู่แม่น้ำโขงมากขึ้น และทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ส่วนตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน ไม่กระทบต่อผู้ประกอบร้านค้า เนื่องจากได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นมาขายที่บริเวณด้านบน ที่บริเวณชั่วคราวที่ทางเทศบาลเมืองมุกดาหารได้จัดสถานที่ผ่อนปรนชั่วคราวทั้งหมดแล้ว..

แสดงความคิดเห็น