ยโสธรฝนตกส่งผลให้น้ำตกนางนอนมีน้ำไหลสวยงาม

          ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดยโสธรก่อนหน้านี้ส่งผลดีให้น้ำตกนางนอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรและเป็นต้นน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านซึ่งหลังจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่จึงทำให้มีน้ำไหลผ่านช่องหินลงสู่เบื้องล่างอย่างสวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมและลงเล่นน้ำได้แล้วในขณะนี้

          หลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดยโสธรก่อนหน้านี้ได้ส่งผลดีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตกนางนอน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาภูถ้ำพระ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และเป็นน้ำตกทางธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของอำเภอกุดชุม ที่มีความสวยงามมีความสูงประมาณ 3 ชั้น เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญที่ไหลลงไปหล่อเลี้ยงชาวบ้านทั้งอำเภอกุดชุม และขณะนี้บริเวณน้ำตกได้มีปริมาณน้ำไหลผ่านช่องหินลงสู่เบื้องล่างอย่างสวยงามและมีปริมาณน้ำขังตามแอ่งต่างๆของบริเวณน้ำตกตลอดสายรอให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมและลงเล่นน้ำได้เหมือนเช่นเคยแล้ว โดยขณะนี้มีน้ำไหลผ่านช่องหินออกมาจากป่าลึกกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามเหมาะสำหรับที่จะไปเที่ยวชมและลงเล่นน้ำบริเวณแอ่งน้ำตกได้อย่างปลอดภัยเพราะปริมาณน้ำไม่ลึกมากนัก ซึ่งคาดว่าน้ำตกแห่งนี้จะมีน้ำไหลตลอดรอให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมและลงเล่นน้ำได้ยาวไปจนถึงเดือนธันวาคม อย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้วยังส่งผลดีให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบน้ำตกได้มีแหล่งน้ำเป็นที่หากินได้ แต่เส้นทางในการเดินทางเข้าเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้ค่อนข้างลำบากเพราะเส้นทางยังไม่มีการพัฒนาระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงเพราะน้ำตกอยู่กลางป่าลึกต้องเดินเท้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่สองข้างทางก็ยังมีดอกไม้ป่านานาชนิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและแวะถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกได้ตลอดสองข้างทาง ซึ่งถ้าหากในอนาคตทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดสรรงบประมาณเข้าไปดำเนินการพัฒนาโดยเฉพาะเส้นทางที่จะเข้าสู่น้ำตกแห่งนี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางเข้าไปเที่ยวชมจำนวนมากอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น