พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ลุยต่อฝึกผู้มีรายได้น้อย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ลุยต่อฝึกผู้มีรายได้น้อยกลุ่มฝึกอาชีพ 3 – 6 กลุ่ม เขตพื้นที่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 1,431 คน


ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารลงพื้นที่ ประชาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่แจ้งความประสงค์ฝึกตามโครงการ กลุ่ม 3-6 ( กลุ่ม 3 ฝึกวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 4 ฝึกอาชีพเสริม (ไม่ระบุหลักสูตร) กลุ่ม 5 ฝึกภาษาต่างประเทศ กลุ่ม 6 ฝึกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) จำนวนทั้งหมด 3,226 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เลือกสาขาการฝึกไม่ตรงกับโครงการฯ แต่กระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลนี้ให้ทางกรมดำเนินการ จึงจำเป็นต้องเชิญมาทำความเข้าใจ และให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใหม่


ด้านนาง พรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่ประชาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการฯแล้ว จำนวนทั้งหมด 1,359 คน เขตพื้นที่ อำเภอหว้านใหญ่ จำนวน 141คน อำเภอดอนตาล จำนวน 160 คน อำเภอหนองสูง จำนวน 357 คน และอำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 701 คน และเขตพื้นที่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 1,431 คน และจะลงพื้นที่ประชมคมผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ จำนวนทั้งหมด1,867 คน ในอำเภอคำชะอี และอำเภอดงหลวง
การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอและทีมงาน AO กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และความตั้งใจในการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจของทีมงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร..

แสดงความคิดเห็น