ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติภารกิจค้นหาทีมหมู่ป่าอะเคดามี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบใบเกียรติบัตร เป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติภารกิจ ค้นหานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทีมหมู่ป่าอะเคดามี่


วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบใบเกียรติบัตร เป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ผู้ปฎิบัติภารกิจ ร่วมกับศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เพื่อค้นหาและช่วยเหลือ นักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทีมหมู่ป่าอะเคดามี่ จำนวน 13 คน ที่พลัดหลงภายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการปฏิบัติ ประสบผลสำเร็จ เป็นที่เรียบร้อย


สำหรับเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 จนถึงวันปิดศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 รวมระยะการปฏิบัติภารกิจที่ค้นหาและช่วยเหลือ จำนวน 19 วัน


โดยได้รับมอบหมาย ภารกิจในการสำรวจพื้นที่ เพื่อค้นหาปล่องหรือทางเข้าภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน สนับสนุนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สูบน้ำ และอุปกรณ์ดำน้ำเข้าภายในถ้ำ

แสดงความคิดเห็น