น้ำโขงยังวิกฤติ อธิบดีกรมปศุสัตว์นำหญ้าแห้ง ช่วยเกษตรกรพื้นที่น้ำท่วม

น้ำโขงยังวิกฤติ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำหญ้าแห้ง ช่วยเกษตรกร พื้นที่น้ำท่วมประกาศเพื่อนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว 10 อำเภอ เกษตรเกือบ 2 แสนไร่ อ่วม 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม สถานการณ์น้ำโขงยังวิกฤติ ล่าสุดระดับน้ำโขงอยู่ที่ประมาณ 12.40 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติล้นตลิ่ง ประมาณ 60 เซนติเมตร   ส่งผลกระทบหนักหลายพื้นที่ เนื่องจากลำน้ำสาขาสายหลัก ประกอบด้วย ลำน้ำก่ำ ลำน้ำอูน  ลำน้ำสงคราม ไม่สามารถไหลระบายลงน้ำโขงได้  ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ตามมา  และยังมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างมากขึ้น หากมีฝนตกต่อเนื่อง   โดยทางจังหวัดนครพนม ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว 10 อำเภอ   จากทั้งหมด 12 อำเภอ   มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 13,724 ราย ในพื้นที่ 90 ตำบล 878 หมู่บ้าน โดยมีบ้านเรือนเสียหาย 28 หลัง โรงเรียนเสียหาย 2 โรงเรียน วัดเสียหาย 2 แห่ง ถนน 111 สาย ท่อฝายเก็บน้ำ 8 แห่ง พื้นที่การเกษตร 179,704  ด้านการประมง 248 บ่อ และ ด้านปศุสัตว์  มีสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 18,033 ตัว แบ่งเป็น โค 7,722 ตัว กระบือ 5,100 ตัว สัตว์ปีก 5,072 ตัว สุกร 89 ตัว แพะ 3 ตัว สุนัข 7 ตัว และแมว 6 ตัว

ล่าสุดทางด้าน  นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์   พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่บริเวณจุดอพยพสัตว์ บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 ต.พิมาน อ.นาแก แล ะบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสัตว์ จำนวน 200 ถุง หญ้าแห้ง 12,000 กิโลกรัม และอาหารสัตว์ 2,100 กิโลกรัม และเวชภัณฑ์ จำนวน 100 ชุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ ได้รับผลกระทบ จากลำน้ำก่ำเอ่อล้น มานานกว่า 2 สัปดาห์  ซึ่งหากระดับน้ำโขงยังทรงตัว คาดว่าจะทำให้ลำน้ำสาขา ส่งผลกระทบต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น