จังหวัดศรีสะเกษ บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร 5 อำเภอชายแดน

ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ยังอำเภอชายแดน ร่วมความร่วมมือของประชาชนทุกฝ่าย บริจาคทรัพย์ก่อสร้าง นับตั้งแต่ตั้งอำเภอขุนหาญ มา 60 ปี ยังไม่เคยมี ร.5 ประดิษฐานไว้เป็นที่สักการะบูชา

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ บริเวณสนามวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอขุนหาญ ร่วมกับพ่อค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นัน – ผู้ใหญ่บ้าน กว่าพันคนนุ่งขาวห่มขาวร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธาน นำประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอำเภอขุนหาญ ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ โดยนับตั้งแต่กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ แยกตัวออกมาจากอำเภอกันทรลักษ์ เมื่อปี พ.ศ.2501 มาก่อตั้งเป็นอำเภอขุนหาญ ยังไม่เคยมีอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ประดิษฐานไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้ สักการะบูชาแต่อย่างใด ประชาชนจึงได้ประชุมหารือกัน และร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่า ร่วมรับบริจาคทรัพย์ นับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ในที่สุดได้ทรัพย์ในการจัดสร้างขึ้น ขนาดองค์จากฐาน 200 เซนติเมตร ฐานกว้าง 8 เมตร ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 730,000.-บาท จากเงินทอดผ้าป่าทั้งหมด 1,104,846.-บาท และยังมีงบประมาณคงเหลือ เก็บไว้ใช้จ่ายในการทะนุบำรุงรักษาไปได้ตลอดอีกด้วย

นายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอขุนหาญ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารอำเภอ ( กบอ.) และชใมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอขุนหาญ เห็นชอบให้มีการจัดทอดผ้าป่าข้าวเปลือก โดยขอรับบริจาคเป้นข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนา ประชาชนทั่วไป มาตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการนำมาก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( พระปิยะมหาราช ) ขนาดองค์จากฐาน 200 เซนติเมตร ฐานกว้าง 8 เมตร เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทุกหมู่เหล่า ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงทุกคน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอขุนหาญ ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนไทย – กัมพูชา และเพื่อใช้ในการประกอบพิธี ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช จากเดิมที่เคยใช้เป็นเพียงภาพวาดเป็นตัวแทนพระองค์เท่านั้น โดยวันนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน จาก 12 ตำบล 145 หมู่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อค้า คหบดี และคณะสงฆ์ในเขตอำเภอขุนหาญ ร่วมกันทอดผ้าป่า ได้เงินทั้งสิ้น 1,104,846.-บาท  โดยได้ใช้งบประมาณไปในการก่อสร้างเพียง 730,000.-บาท ยังคงเหลืองบประมาณเก็บไว้ใช้เพื่อส่วนรวมของอำเภอได้อีกจำนวนหนึ่งด้วย จึงขอกราบขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันเป็นหนึ่งในครั้งนี้ พร้อมกันในวันนี้ จึงได้มาร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง เปิดแพร่คลุมพระองค์ร่วมกัน ให้เป็นศักดิ์ เป็นศรีแก่อำเภอขุนหาญ สืบไป

แสดงความคิดเห็น